Пошук інформації на сайті

Меню сайта

Реєстрація на сайті

Пошта

Погода

Складові опису передового педагогічного досвіду

 

  1. Актуальність досвіду (обґрунтування необхідності вивчення досвіду з точки зору завдань, поставлених державою перед закладом освіти.

  2. Теоретична база досвіду (теоретичні ідеї та положення, які є обґрунтуванням його практичної значимості).

Детальніше...

Основні завдання Базового компоненту дошкільної освіти.

Розвинути у дошкільника:

- базові якості (самостійність, людяність, самолюбність, спостережливість,

відповідальність, розсудливість, справедливість, самовладання, креативність);

- різні форми активності (фізичну, емоційно-ціннісну, соціально-моральну,пізнавальну, мовленнєву, художню, креативну);

- оптимальні для віку моделі основних видів діяльності (сюжетно-рольової гри,предметно-практичної діяльності, спілкування, навчальної діяльності)

Детальніше...

Атестація педагогічних працівників

як аспект діяльності вихователя-методиста.

Атестація персоналу— складова кадрового менеджменту.

Робота з кадрами— один із напрямів діяльності вихователя-методиста закладу. Складовою кадрового ме­неджменту є атестація персоналу. Це важлива форма морального та матеріального стимулювання, спрямована на вдосконалення діяльнос­ті педагогів, які працюють в освітніх закладах різних типів і форм влас­ності.

Детальніше...