Меню сайта

Погода

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ЛІНІЇ

 «ДИТИНА В СЕНСОРНО-ПІЗНАВАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ»

 Базовий компонент дошкільної освіти спрямовує зусилля батьків, педагогів, практичних психологів на розвиток творчого потенціалу дитини, що має свої особливості в дошкільному дитинстві, на своєчасне підтримання досягнень індивідуальної своєрідності неповторного життєвого шляху дитини, забезпечення психолого-педагогічного супроводу розвитку дитини у дошкільні роки. Результатом освітньої роботи дошкільного навчального закладу є компетентності дитини, що проявляються в різних видах діяльності. Дитину можна вважати компетентною, коли вона обізнана, розуміє, вміє, усвідомлює, здатна, дотримується, застосовує, виявляє ставлення, оцінює. Якісний розвиток усіх психологічних досягнень дитини, який характеризують комплексним визначенням «дошкільна зрілість», передбачає здатність дитини проявляти особистісну активність у всіх специфічно дитячих видах діяльності — ігровій, пізнавальній, художньо- образній (малювання, ліплення, аплікація, конструювання, спів, слухання музики, хореографічні рухи, танці, інсценізація) як на репродуктивному (за зразком), так і на творчому рівнях. Компетентність дошкільників у розумовій діяльності засвідчується їх здатністю: • розмірковувати; • аналізувати; • порівнювати; • узагальнювати; • обчислювати; • класифікувати; • упорядковувати висловлювання; • висувати елементарні гіпотези.

Докладніше...

konsyltasiya dohkilnikaПро компетентність сьогодні багато говорять і пишуть, проте одностайності у визначенні змісту цієї категорії вітчизняними та зарубіжними психологами і педагогами дотепер немає. Але вітчизняні фахівці, оперуючи поняттям «компетентність», здебільшого мають на увазі здатність особистості розв’язувати життєві проблеми.

Поняття компетентності можна продуктивно використовувати, застосовуючи його щодо життя як цілісності, всієї життєдіяльності дитини. В такому контексті варто вживати поняття «життєва компетентність» як своєрідну інтегративну характеристику дошкільника.

 

 

Докладніше...


rodina          « Дитина – дзеркало сім’ї.

Як у краплі води відбивається

сонце, так і у дітях відбивається

моральна чистота матері й батька».

О.В. Сухомлинський

« Вихователь має бути творцем,

 і якщо його праця лише ремесло,

 то немає в світі важчого ремесла»

С. Русова

Нетрадиційні форми роботи з батьками вихованців ДНЗ

(з  досвіду роботи ДНЗ №4 «Дельфін»)

Докладніше...

маски для лица
народная медицина