Меню сайта

Погода

                                                                                                 Затверджено

                                                                                          на засіданні профкому

                                                                                         «__» ___________ 20__р.

                                                                                         протокол № _____

Перспективний план роботи

первинної профспілкової організації

ДНЗ ясел-садка №4 «Дельфін»на 2019р.

Докладніше...

                                                                     Коли неправда, біль стискає горло,
                                                                     Порушено закон, до розпачу лиш крок –
                                                                     Людина йде з надією у серці
                                                                     Шукати захисту у профспілок.

                     Член Профспілки зобов’язаний:

- визнавати і виконувати вимоги Статуту Профспілки;

- своєчасно сплачувати профспілкові внески;

- брати участь у роботі профспілкової організації;

Докладніше...