Пошук інформації на сайті

Меню сайта

Реєстрація на сайті

Пошта

Погода

СЕМІНАР: «Вплив загартування на здоров’я дітей»

Мета семінару: сприяти здійсненню педагогами комплексного підходу до оздоровлення дошкільникіа засобами природи з урахуванням рівня їх здоров'я при активному включенні дитини в процес його формування. При організації загартовування дотримання педагогами ряду правил, принципів загартовування для досягнення найбільшого ефекту від його проведення.

Детальніше...

Аналіз методичної роботи з педагогами

ДНЗ № 4 за 2017 -2018 навчальний рік.

У 2017-2018  н.р. методична робота була спрямована на виконання освітніх стандартів, законодавчих, нормативно – правових та інструктивно – методичних документів з питання освіти, на якісне виконання завдань, визначених в Державній програмі розвитку дошкільної освіти, та їх реалізацію через удосконалення освітнього процесу в ДНЗ шляхом створення умов для професійного розвитку та саморозвитку педагогів закладу.

Організація діяльності методичного кабінету здійснювалась на основі річного, місячного та тижневого планів роботи, наказу управління освіти Первомайської міської ради від  11.09.2017 №221  "Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами у 2017 - 2018 навчальному році", наказу по ДНЗ від 14.09.2017 № 62 «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами ДНЗ №4 «Дельфін»  у 2017 - 2018 навчальному році».

Детальніше...

vushuvanka«Вікторина «Українська народна вишивка»

1.    Цей інструмент використовується для натягування тканини під час вишивання.                                                                                     (П’яльці)
2.    Цим швом вишивають стебла рослин.                                    (Стебловий шов)
3.    Як називається тканина для вишивання?                                       (Канва)
4.    Як називаються бавовняні нитки для вишивання?                     (Муліне)
5.    Цей шов вишивається стібками однакової довжини з однаковими проміжками.                                                                                                                                 («Уперед голкою»)
6.    В яких орнаментах використовують ромби, квадрати?  (Вгеометричних)
7.    Шов дістав свою назву від пристрою для розпилювання дров. (Козлик)
8.    Шов, який утворюється рядом петлеподібних стібків.        (Петельний)

 

 

 

 

Детальніше...

        Поради педагогам щодо планування дослідів із дітьми:

pedagogamМотивація – один із ключових моментів успішності дослідницької діяльності.

  • Дослідницька діяльність будується за концентричним принципом: до одного і того ж об'єкту повертаються багато разів, додаючи до відомих знань і умінь –  нові.
  • Важливою вимогою під час проведення експериментування є безпека об'єкта для дітей.
  • Випадкові експерименти підготовки не вимагають: підготовкою слугує постійна самоосвіта за розділами біології, географії, краєзнавства тощо.
  • Вихователь має бути психологічно готовим до систематичного розглядання у природі нового і цікавого.
  • Підготовка до проведення запланованих спостережень і експериментів починається з визначення вихователем дидактичних задач.
  • Експериментування від випадку до випадку набагато небезпечніше, ніж систематичне проведення дослідів.
  • Експериментування будується від принципу «Від простого – до складного».
  • Педагог має у кожний конкретний момент усвідомлювати рівень сформованості у дітей необхідних навиків і не перевищувати їх реальних можливостей при виконанні експериментальних дій.
  • Усі незнайомі складні процедури засвоюються у такій послідовності:

Детальніше...