Пошук інформації на сайті

Меню сайта

vzaemodВзаємодія педагога та батьків, які виховують дітей з особливими потребами. Створення інклюзивних групп в закладах дошкільної освіти.

І Блок: «Психологічні стадії відчуттів»

Коли  народжується така дитина  - в батьків відбувається деформація емоційної чуттєвої сфери.

 

 

Детальніше...

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ЛІНІЇ

 «ДИТИНА В СЕНСОРНО-ПІЗНАВАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ»

 Базовий компонент дошкільної освіти спрямовує зусилля батьків, педагогів, практичних психологів на розвиток творчого потенціалу дитини, що має свої особливості в дошкільному дитинстві, на своєчасне підтримання досягнень індивідуальної своєрідності неповторного життєвого шляху дитини, забезпечення психолого-педагогічного супроводу розвитку дитини у дошкільні роки. Результатом освітньої роботи дошкільного навчального закладу є компетентності дитини, що проявляються в різних видах діяльності. Дитину можна вважати компетентною, коли вона обізнана, розуміє, вміє, усвідомлює, здатна, дотримується, застосовує, виявляє ставлення, оцінює. Якісний розвиток усіх психологічних досягнень дитини, який характеризують комплексним визначенням «дошкільна зрілість», передбачає здатність дитини проявляти особистісну активність у всіх специфічно дитячих видах діяльності — ігровій, пізнавальній, художньо- образній (малювання, ліплення, аплікація, конструювання, спів, слухання музики, хореографічні рухи, танці, інсценізація) як на репродуктивному (за зразком), так і на творчому рівнях. Компетентність дошкільників у розумовій діяльності засвідчується їх здатністю: • розмірковувати; • аналізувати; • порівнювати; • узагальнювати; • обчислювати; • класифікувати; • упорядковувати висловлювання; • висувати елементарні гіпотези.

Детальніше...