Пошук інформації на сайті

Меню сайта

Календар

Липень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

НОРМАТИВНО – ПРАВОВА БАЗА

КОНСТИТУЦІЯ  УКРАЇНИ

  Стаття 40. Громадянам гарантовано право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових осіб цих органів, які зобов’язані розглянути звернення і надати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН»

ВІД 02.10.1996 РОКУ  № 393/96-ВР.

  Регулює питання практичної реалізації громадянами України конституційного права на звернення. Закріплює права громадян вносити в органи державної влади, об’єднання громадян відповідно до їх статуту пропозиції про поліпшення їх діяльності, викривати недоліки в роботі, оскаржувати дії посадових осіб, державних і громадських органів.

  Закон забезпечує громадянам України можливості для участі в управлінні державними і громадськими справами, для впливу на поліпшення роботи органів державної влади і місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності,  для відстоювання своїх прав і законних інтересів та відновлення їх у разі порушення.

        

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ “ПРО ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН» ЩОДО ЕЛЕКТРОННОГО ЗВЕРНЕННЯ ТА ЕЛЕКТРОННОЇ ПЕТИЦІЇ ВІД 02.07.2015 РОКУ  № 577-VIII.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВІД 07.02.2008 № 109/2008 «ПРО ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ГАРАНТУВАННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА НА ЗВЕРНЕННЯ ДО ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ВІД 24.06.2009 №630 «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ІЗ ЗВЕРНЕННЯМИ ГРОМАДЯН В ОРГАНАХ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ»

Законодавство, що регулює правовідносини у сфері доступу до публічної інформації:

 

Конституція України ст.34 гарантує право кожного на доступ до інформації

  • Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 № 2939-VІ

  • Закон України «Про інформацію» від 02.10.1992 №2657-XII

  • Закон України «Про внесення змін до деяких законів України

  • щодо доступу до публічної інформації у формі відкритих даних» від 09.04.2015 №319-VIII

Підзаконні акти, що регламентують та деталізують певні процедури та дії, передбачені базовими законами:

  • Указ Президента України «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» від 05.05.2011 № 547

  • Постанова Кабінету Міністрів України «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади» від 25 травня 2011 р. № 583

  • Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію» від 13 липня 2011 р. №740

  • Постанова Кабінету Міністрів України «Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади» від 4 січня 2002 р. № 3

  • Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади» від 30 листопада 2011 р. № 1242

  • Постанова Кабінету Міністрів України «Питання системи обліку публічноїінформації» від 21 листопада 2011 р. № 1277

Висвітлення роботи із зверненнями громадян     в  засобах масової інформації та на офіційних веб-сайтах

– ЗАКОН УКРАЇНИ ВІД 13.01.2011 №2939-VІ “ПРО ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ”

Ст.5, 14,15 Систематичне та оперативне оприлюднення інформації про діяльність та прийняті рішення в офіційних друкованих виданнях, на офіційних веб-сайтах в мережі Інтернет, на інформаційних стендах, будь-яким іншим способом (невідкладно, але не пізніше 5 робочих днів з дня затвердження документа, проекти рішень – за 20 днів до прийняття) 

– УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВІД 07.02.2008 № 109/2008 «ПРО ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ГАРАНТУВАННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА НА ЗВЕРНЕННЯ  ДО ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ»

П.4,5 Оприлюднювати щоквартальноу засобах масової інформації та на офіційних веб-сайтах узагальнені відомості про організацію роботи із зверненнями громадян та вирішення порушених у них питань, графіків особистих прийомів громадян посадовими особами.

– ПОСТАНОВА КМУ ВІД 24.06.2009 №630 «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ІЗ ЗВЕРНЕННЯМИ ГРОМАДЯН В ОРГАНАХ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ»

П.13. Розміщення на веб-сайті (окремій веб-сторінці) узагальнених матеріалів про організацію роботи із зверненнями громадян, графіка особистого прийому посадовими особами, роз’яснень на найбільш актуальні питання громадян тощо).

– РОЗПОРЯДЖЕННЯ ГОЛОВИ ОДА ВІД 19.03.2012 №76-р “ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПРИЛЮДНЕННЯ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ”