Пошук інформації на сайті

Меню сайта

                          

ЗВІТ

Директора ЗДО ясел - садка № 4 «Дельфін»

Гаврилюк Ольги Анатоліївни

про діяльність протягом 2019/2020 н.р.

перед педагогічним колективом та громадськістю

 ЗДО №4 «Дельфін» здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України та відповідно власного Статуту, Програми розвитку та річного плану роботи.

У закладі дошкільної  освіти № 4 «Дельфін» протягом 2019-2020 навчального року функціонувало 5 вікових груп ( 1 група – для дітей ясельного віку, 1 група – для дітей з особливими освітніми потребами), виховувалось 117 дітей при практичній потужності 212 місць. 

Групи комплектуються залежно від умов роботи закладу та віковими ознаками.

Зараховування дітей до дошкільного закладу здійснюється на підставі заяв батьків, медичної довідки про стан здоров’я дитини, ксерокопії свідоцтва про народження дитини.

ЗДО № 4 працює з 7.00 – до 19.00 годин

 з п’ятиденним робочим тижнем:

 •  з 10,5 - годинним перебуванням дітей .

 • в закладі є чергова група , яка працює з 7.00 – 19.00

 Навчальний рік у дошкільному закладі починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

1. Вжиті завідувачем дошкільним навчальним закладом заходи щодо охоплення навчанням дітей 5-річного віку

На виконання Закону України «Про дошкільну освіту» в ЗДО складено банк даних дітей мікрорайону, який  структуровано за роками народження дітей, місцем проживання. Облік проводиться робочою групою затвердженою наказом по ЗДО.

Педагогічні працівники відвідали сім’ї вдома, проінформували батьків про можливі форми здобуття їхніми дітьми дошкільної освіти     Діти п’ятирічного віку мікрорайону 100 % охоплені різними формами здобуття дошкільної освіти.

На електронній реєстрації закладу зареєстровано 10 дітей 2019- 2020 р.н.

 

2. Персональний внесок керівника з підвищення рівня організації навчально-виховного процесу у навчальному закладі.

 

Комплектація груп  в закладі проведена відповідно до вимог ст.14 Закону України «Про дошкільну освіту». Наявна мережа груп  задовольняє потреби батьків мікрорайону в здобутті дітьми дошкільної освіти, про це свідчить відсутність черги в дошкільний заклад.

 Динаміка зростання контенгенту дітей  ЗДО №4

 

Кількість 

груп

Кількість дітей

Середня ноповнюванисть 

груп

Охоплення    СПП

2015 - 2016

3

76

25

5

2016 - 2017

4

89

22

7

2017 - 2018

4

96

24

5

2018 - 2019

5

112

22

4

2019 - 2020

5

117

23

4

 

Прослідковується дінаміка зростання контенгента дітей в закладі порівнянні з 2015 – 2016 н.р. та  2019 - 2020 н.р . на 41 дитину ( 54 %)

Протягом навчального року активно використовувались ІКТ в управлінській діяльності ЗДО :

-    ведення ділової документації;

-    використання електронної пошти;

-    проведення батьківських зборів, нарад;

-    використання Інтернет;

-    функціонування сайту закладу.

Ефективно використовувались ІКТ в методичній роботі: 

-    мультимедійний супровід різноманітних форм методичної роботи (педагогічних рад, семінарів, консультацій, засідань творчої групи);

-    проведення моніторингових процедур з різних аспектів освітньої діяльності;

-    атестація педкадрів;

-    робота педагогів із самоосвіти через опрацювання Інтернет-ресурсів з питань дошкільної освіти.

             Упродовж року активно використовувались ІКТ  в освітньому процесі:

-    у діяльності психологічної служби ЗДО.

Використання ІКТ в системі освіти ЗДО дало змогу: 

     - підвищити ефективність освітнього процесу (заощаджено час на розробку  дидактичних матеріалів, презентабельність їх оформлення);

-    удосконалити систему управлінської діяльності в ЗДО;

-    підвищити рівень роботи методичної служби ЗДО завдяки активному використанню мультимедійного супроводу під час проведення різних форм методичної роботи;

-    удосконалити просвітницьку роботу з батьками через розміщення на сайті  ЗДО інформаційно-практичних матеріалів з різних питань життєдіяльності дітей.

    Однак, недоліками в роботі ЗДО  з питань інформатизації є: 

-    недостатня  ІКТ-компетентність деяких педагогів;

-    проблематичним питанням залишається оснащеність ЗДО  комп’ютерною технікою.

 

3.Створення умов для варіативності навчання та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процесс

             З метою підвищення рівня професійної компетентності педагогів протягом навчального року керівником організовувались масові та індивідуальні форми методичної роботи. Серед проведених колективних методичних заходів найбільш результативними були:

 • Тренінг «Імідж сучасного виховаталя ЗДО»;

 • Постійнодіючий семінар – практикум «Українська мова за професійним спрямуванням»;

 • Консультація : «Інтелектуальна карта, як засіб символізації і систематизації інформації»;

 • Семінар «Організація театралізованої діяльності дошкільників у ЗДО»

Використані  форми роботи забезпечили   у педагогів прагнення до самоосвіти, покращили теоретичний рівень знань та сприяли удосконаленню їх практичних  умінь.
      З метою підвищення результативності освітнього процесу вихователі впроваджувати наступні педагогічні технології :

 • Г. Чепурного « Основи мнемотехники в дошкіллі»     (вихователі : Кисилевська О.В., Шалигіна Ю.О.)

 • ІКТ ( вихователі Кисилевська О.В., Шалигіна Ю.О., Тимофеева В.В.)

 • М. Монтессорі «Технологія саморозвитку»  (вихователь Мукан С.В.)

 • Т.  Ткаченко Методика використання схем-моделей для навчання дітей описовим розповідям.    (Бойченко І.М.)

 • Музична педагогіка Карла Орфа   (Халяпіна О.М..)

 • М.Єфименка «Казкова фізкультура»   (Суворова Т.В.)

 • Педагогічна спадщина В.Сухомлинського (  Мукан С.В.)

Використання інноваційних технологій не лише допомагає дітям в оволодінні знаннями, але й розвиває особисті задатки, креативне мислення, що в цілому сприяє підвищенню рівня навчально-виховної роботи в закладі. 

 Протягом року в ЗДО проводилась систематична та цілеспрямована робота щодо забезпечення інформатизації освіти.

 

В дитячому садку організовуються різні форми роботи в повсякденному житті для розвитку творчих здібностей дітей:

театральних дійств за власним сценарієм за  участю вихованців. До заходу виготовляються афіши, декорації, власноруч шиються костюми. Особливістю є те, що на відміну від професійних театрів, які пропонують для дітей в днз вистави, ми готуємо одночасно дві  вистави для дітей різних вікових категорій, а саме: молодшого та старшого дошкільного віку, що дає можливість враховувати вікові інтереси дітей.

Для реалізації природних нахилів, здібностей та  інтересів дітей протягом 2019–2020 навчального року в закладі  працювали гуртки та студії: 

 •  «Вправні пальчики» ( оригамі)  - старша група, керівник Кисилевська О.В..;

 •  «Школа шляхетності» ( моральне виховання  за літературними творами В.О.Сухомлинського) -  старша група , керівник Шалигіна Ю.О.

 •  «Промінчик» (розвиток хореграфічних  здібностей) – керівник Халяпіна О.М.

Всього гуртковою роботою було  охоплено 75 дитини.    

Були організовані  виставки «Творчість наших малюків» на теми: «Зимові передзвони», «Весняні барви » та інші

Працювали платні послуги анклійської мови під керівництвом керівника гуртка Кодацької М.П.

 У 2019-2020 н.р. закладі  було проведено семінар вихователів – методистів  міста.

 Це й  захід отримав  позитивну оцінку з боку педагогів ДНЗ міста, представників управління освіти Первомайської міської ради.

          4.Вжиті керівником заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально –технічної бази закладу

 

Стан території задовільний. Створені нові  квітників, ділянка для трудової діяльності дітей (город), екологічна стежина, майданчик правил дорожнього руху, басейн як елемент дизайну. На спортивному  майданчику встановлені футбольні ворота та зроблена розмітка міні – поля для занять з футболу. На ігрових майданчиках вікових груп проведені поточні ремонти . На майданчиках І молодшої та різновікової групи встановлені дерев’яні машини для ігор.

Стан  огорожі задовільний (потребує часткового ремонту на господарчому подвір’ї та фарбуванню).

 Щорічно (восени та на весні) проводиться  обстежень будівель та споруд, акти є в наявності. Стан будівель, споруд та інженерних мереж.

Стан технічних засобів навчання задовільний, дотримуються умови зберігання. Музична та спортивна зали забезпечені відповідним  стандартним та нетрадиційним обладнанням.

Стан харчоблоку задовільний, забезпечено технологічним обладнанням, меблями та  посудом, санітарно - гігієнічні вимоги дотримуються.

В закладі  обладнаний медичного кабінету та  ізолятор.

Стан збереження меблів у групових кімнатах та приміщеннях  задовільний.

Виконання «Правил пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України» на достатньому рівні. Стан протипожежного обладнання   задовільний, приміщення забезпечено вогнегасниками, термін певірки та контрольного зважування дотримується.

Виконано такі види робіт:

 • проведено санітарну очистку території;

 • висаджено та приведено до належного стану клумби;

 • проведено капітальний ремонт приміщення для відкриття нової групи , косметичні ремонти вікових груп, туалетних кімнат.

 •  відремонтовано дитячі меблі ,

 • виготовлено нетрадиційне обладнання в фізкультурну залу .

  5.  Залучення додаткових джерел фінансування та їх раціональне використання

Актуальним сьогодні є питання матеріальної підтримки з боку батьків дошкільного закладу.  Ці питання вирішуються на батьківських зборах з обговоренням проблем та спільним прийняттям рішення щодо шляхів її вирішення.  У закладі створено батьківський комітет, обрано голову батьківського комітету, яка займається додатковими джерелами фінансування закладу (добровільними грошовими внесками, матеріальними цінностями), одержаними від організацій, окремих громадян.

На виконання Закону України « Про благодійництво та благодійні установи», «Про боротьбу з корупцією», постанови КМУ від 04.08.2000 р. № 1222 «Про затвердження Порядку отримання благодійних , добровільних внесків і   пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти» з метою попередження зловживань, недопущення порушення вимог чинного законодавства щодо залучення позабюджетних коштів керівником видані накази .

  Звітування голови батьківського комітету перед батьками відбувається  на загальних батьківських зборах. На вимогу більшості батьків комітет може проводити позачергові звіти. Постійно забезпечується інформування батьків про використання благодійних внесків шляхом розміщення відповідних матеріалів на інформаційних дошках для батьків (щомісячно оприлюднюються  акти) та на сайті ДНЗ.

          Також у щорічному звітуванні керівник доповідає про залучення додаткових джерел фінансування ЗДО  та раціональне їх використання – зміцнення матеріально-технічної бази закладу, благоустрій території та поточні ремонти обладнання тощо).

На виконання п 5 ст „ Закону України «Про дошкільну освіту»,  з метою зміцнення та покращення матеріально-технічної бази закладу адміністрацією залучалися різні джерела фінансування.

Всього протягом 2019-2020 навчального року залучено    :

 • всьго

батьки

бюджетні

Кошти працівників

46416,83

26656,83

17760

2000

(враховано період з  липня 2019 року по червень 2020 року)

Зміст заходів

Сума витрачених коштів і джерела фінансування 


Всього

бюджетні

батьківські

спонсорські

кошти працівників

1.Поточний ремонт групових приміщень та групових кімнат.

 ( фарбування дверей, вікон, підлоги, сходів т.д.)

-

9346,70 грн.

-

-

9346,70

грн.

2.Ремонт туалетної кімнати в групі 

« Перлинка» 

(шпаклювання стін, фарбування вікон, дверей, підлоги,стін)

-

900 грн. 

-

-

900 грн.

3. Капитальний ремонт  приміщення для відкриття нової групи « Маячок»

-

6211грн.

-

2000 грн

8211 грн.

Придбанно:

 • бойлер 


2250 грн

-

-

-

2250 грн

 • іграшки, посібники 

13010 грн.

666 грн.

-

-

13676грн.

-меблі (столи середня група)

-

5265 грн.

-

-

5265 грн

-посуд

-

1090,50 грн.

-

-

1090,50 грн

-Миючі засоби

-

3177,63 грн

-

-

3177,63 грн

 • безконтактний термометр 

2500 грн.

-

-

-

2500 грн.

Загальна сума

17760 грн.

26656.83 грн.

-

2000 грн

46416,83 грн.

 

              6. Вжиті керівником заходи щодо забезпечення навчального закладу кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки

Кількість педагогічних працівників залишається сталою : 1 – директор, 9 -вихователів, 1 - керівник музичний, 1 - практичний психолог..

 

Освітній процес в дошкільному  навчальному закладі забезпечували 11 педагогів, із них  

№ 

Відомості

Показники

1.

Мованавчання

українська

2.

Кількістьгруп усього

5

ясельні

1

інклюзивна

1

дошкільні

4

3.

Режим роботигруп:

 

10,5 годин

4

12 годин

1

4.

Кількість вихованців

117

5. 

Кількість працівників усього

30

педагогічний персонал

10

обслуговуючий персонал

20

 

57 % (8) від їх загальної кількості мають вищу педагогічну освіту,  з них фахову 35% (5)

       Навчальний заклад укомплектований педагогічними кадрами наступних кваліфікаційних категорій:

 

Кваліфікаційний рівень

 

%

Спеціаліст вищої категорії

-

-

Спеціаліст І категорії

2

20

Спеціаліст ІІ категорії

1

10

Спеціаліст

7

70

«вихователь-методист»

1

10

 

В порівнянні з минулим роком   кваліфікаційний рівень педагогів підвищився  на 20%. Освітній рівень педагогічних працівників

ЗДО №4 «Дельфін»

Роки 

Всего педагогів

Освіта

   

Вища 

Неповна

вища

З них не фахівці

2018 - 2019

9

7 (78%)

2  (22%)

2 (22%)

2019 –

2020

10

7 (70%)

3 (30 %)

3(30 %)

 

В порівнянні з минулим роком знизилася  кількість фахівців на 8%.

 

Данні свідчать, що 54% педагогів мають стаж більше 20 років, що свідчить про сталий і досвідчений колектив. 

Робота з педагогічними кадрами у 2019/2020 н.р. була спрямована на створення умов для професійного росту педагогів ЗДО, підвищення їх освітнього та кваліфікаційного рівня і проходила через такі види діяльності:

 • Курси підвищення кваліфікації  : заплановано – 4 педагога, пройдено – 4.

 • Атестація : заплановано – 4 педагога, атестовано  - 4.

 • Самоосвіта – 100%.

 • Участь у роботі творчих груп – 100%.

 • Участь у підготовці та проведенні методичних заходів: заплановано – 37,  фактично виконано - 36 ( 97,5%).

  Методична робота в ЗДО ґрунтується на сучасних досягненнях психолого-педагогічної науки з урахуванням професійної та особистої зрілості педагогів.

    6.Соціальний захист,збереження та зміцнення здоров’я вихованців та педагогічних кадрів

Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей. Організація харчування ведеться відповідно наказу Міністерства охорони здоров’я України № 242/329 від 01.07.2005 р. «Про затвердження порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах», «Інструкції про організацію харчування дітей в дошкільному навчальному закладі» із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту N 202/165 від 26.02.2013, чинних санітарних норм, листа МОН України «Про здійснення контрою за організацією харчування дітей в дошкільних навчальних закладах» від 21.06.2007р. № 1/9-394. , наказами Управління освіти. 

У закладі  створюється система безпечного харчування «НАССР», керівником   видані накази про організацію харчування. Працює 1 медична сестра, комірник  та 2 кухарі.

Аналіз якості організації харчування показав, що протягом навчального року раціон дітей забезпечувався   овочами, фруктами, соками (відповідно до сезону). 

Виконання натуральних норм харчування по основних продуктах  

за 2019-2020 н. рік подано у таблиці :

 

№ з/п

Найменування продукту

2018/2019

2019/2020

різниця

Всього

76 %

82 %

+ 6%

 

З поданої таблиці видно, що в порівнянні з минулим н. роком   виконання норм по основних продуктах харчування: за 2019/2020 н. рік    становить 82 % , що на 6 % більше ніж у 2018/2019 н. році. 

 

          Питання захворюваності, відвідування та харчування дітей систематично розглядалися на нарадах  при завідувачі, виробничих нарадах, аналізувалися показники та розроблялися заходи щодо їх покращення.

В закладі створені належні умови для проведення медико – профілактичних і оздоровчих заходів.

Особлива увага приділяляється роботі щодо зниження захворюваності вихованців. Дане питання постійно розглядається на виробничих нарадах, засіданнях  батьківських зборах. Аналіз показників стану здоров’я в ДНЗ не обмежується їх констатацією. Він включає, зокрема, виявлення причин виникнення й поширення захворювань.

Порівняно з минулим роком рівень захворюваності залишається стабільним

 

Результати аналізу захворюваності та ведення профілактичної роботи заслуховуються на виробничих нарадах, батьківських зборах та під час звіту директора..

Медпрацівник проводить санітарно-просвітницьку роботу у ЗДО. Щоденно обстежує санітарний стан приміщень та прилеглої території.

Медичні огляди працівниками проходяться вчасно, старша медична сестра ведє контроль за проходженням медоглядів та фіксують результати у Журнал проходження медоглядів працівниками.

7. Дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм 

   Роботу закладу було спрямовано на виконання закону України «Про охорону дитинства». Усі діти мікрорайону, який обслуговує дошкільний заклад,  забезпечені правом на отримання дошкільної освіти. На постійному контролі виявлення функціонально неспроможних та неблагонадійних сімей. Педагогами закладу проводиться робота по правовому вихованню дошкільників у рамках  програми початкової правової освіти населення України. Проведено консультацію для педагогів закладу з питань забезпечення прав дитини.

 Забезпечено якісне дотримання санітарно-гігієнічних вимог у приміщеннях закладу, їх виконання контролює медична служба закладу , про що складаються  акти. Санітарно-освітня робота серед батьків проводиться через бюлетені, бесіди, консультації. Розроблено заходи спрямовані на адаптацію новоприбулих дітей, зниження захворюваності в осінній період, а також роз’яснювальної роботи серед батьків щодо ізоляції хворих дітей з дитячого колективу для швидшого їх одужання. Безпосередньо у групах проводиться консультативна робота з батьками щодо оздоровлення дітей вдома та в умовах дитячого садка.

В закладі постійно проводиться робота по створенню безпечних умов життєдіяльності для учасників освітнього  процессу .На виконання Закону України «Про охорону праці», « Типового положення про службу охорони праці», «Про пожежну безпеку»  видані накази. Своєчасно проводились інструктажі з питань протипожежної безпеки для працівників закладу, в приміщеннях визначені відповідальні за вимоги охорони праці та протипожежної безпеки та призначена відповідальна особа за охорону праці та пожежну безпеку   у наявності є необхідні таблички. 

Керівником розробленні нові інструкції з  охорони праці .

Відповідно до Закону України «Про охорону праці», було проведено навчання та перевірку знань працівників з охорони праці, повторні та позапланові інструктажі з охорони праці, з охорони життя і здоров’я дітей в ДНЗ, пожежної безпеки, надання першої медичної допомоги. Двічі на рік, до оздоровчого періоду та початку навчального року, проводилося випробування спортивного та нестандартного обладнання на території дошкільного закладу, в спортивній залі та в групових кімнатах. Відповідальною особою та громадським інспектором з охорони праці проводяться перевірки обладнання на відповідність вимогам безпеки та видаються приписи. Обладнання, яке не відповідає вимогам вилучається для ремонту чи списується. Заклад прийняв участь у конкурсі охорони праці.

Профспілковий комітет бере участь у розробці комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів з охорони праці. Він також здійснює суспільний контроль за охороною праці в особі своїх вибраних органів і представників.

Питання дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм  контролюються адміністрацією закладу, підсумки контролю розглядаються під час нарад при завідуючій.

8. Надання соціальної підтримки та допомоги дітям сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям з малозабезпечених сімей

В ДНЗ виявлено лише дітей із малозабезпечених сімей. Сиріт, та дітей позбавлених батьківського піклування на 01.06.2020 не зареєстровано.  

9. Стан дитячого травматизму

Випадків травмування не зафіксовано. Педагогами закладу проводиться систематична робота щодо запобігання випадків травматизму серед дошкільників (згідно річного плану роботи) та просвітницька робота серед батьків. Щороку по завершенню  «Тижня безпеки» діти узагальнюють одержані знання у своїх творчих роботах ( малюнки, вірші, творчі оповідання), які розміщують на тематичному стенді.

10. Залучення педагогічної та батьківської громадськості до управління діяльністю навчального закладу,співпраця з громадськими організаціями

               До вирішення завдань адміністрацією залучається батьківська громадськість:  в дошкільному навчальному закладі функціонує батьківський комітет закладу та   батьківські комітети в кожній групі, які планують та здійснюють свою діяльність відповідно до Положення про  батьківський комітет. Рішення приймаються на загальних зборах колективу та батьків, або осіб, що їх замінюють, та засіданнях групових  та зально садових батьківських зборах. 

 Представники батьківського комітету з боку батьків контролюють всі напрямки діяльності закладу: організацію навчально-виховного процесу,  харчування, стан медичного обслуговування дітей, роботу з дітьми пільгового контингенту, стан матеріально-технічної бази закладу тощо. Про підсумки контролю представники батьківського комітету та  ради звітують під час загальних зборах колективу та батьків. Рішення про залучення благодійних батьківських внесків та визначення напрямків їх використання приймаються на засіданнях  батьківських комітетів  та групових батьківських зборах.

Ведеться робота дошкільного закладу із ЗОШ №5 . Реалізація наступності з боку дошкільної ланки освіти має полягати у формуванні готовності дітей старшого дошкільного віку до систематичного навчання і шкільного життя, що передбачає мотиваційну, емоційно-вольову, комунікативну, фізичну підготовку, розвиток пізнавальних психічних процесів та мовлення, прищеплення елементарних навчальних умінь.

 За для реалізації цих завдань:

- ​створено інформаційно-педагогічну бібліотечку для вихователів та батьків із посібниками щодо підготовки дітей до школи; 

- ​педагогами закладу проводились із дітьми бесіди про школу, майбутнє навчання; 

- ​вихователі ДНЗ спільно з педагогами школи для старших дошкільників організували  екскурсії до школи, на яких діти мали змогу познайомитись з вчителями, відвідати шкільну бібліотеку та ознайомитись з приміщенням першокласників; 

- вчителі початкових класів приймали участь у батьківських зборах різно – вікової групи  та контрольно – підсумкових заняттях.  

          11. Аналіз звернень громадян. Реагування керівника на пропозиції ,викладені батьківським комітетом,радою та піклувальною радою,батьками,представниками інших органів самоврядування.

 На виконання Закону України «Про звернення громадян» в  ЗДО № 4 «Дельфін»» заведений журнал обліку особистого прийому громадян.

За минулий 2019-2020 навчальний рік кількість усних звернень склала 24 з метою оформлення дітей у дошкільний заклад та внесення в електронний облік  і 2 щодо працевлаштування. Усі звернення розглянуті відповідно до чинного законодавства, своєчасно надані відповіді заявникам.

 Щотижня я вадеться прийом громадян з особистих питань та з питань діяльності навчального закладу, розглядаються  пропозиції, зауваження, прохання викладені батьками, батьківським комітетом тощо, інформую управління освіти про прийняті рішення.

Сподіваюсь на подальшу співпрацю з колективом,батьками . Дякую за увагу!