Пошук інформації на сайті

Меню сайта

VidpystkaПеренесення щорічної відпустки у разі непрацездатності

Перенесення щорічної відпустки у разі непрацездатностіЗаконом України «Про відпустки» (п. 1 ч. 2 ст. 11) та Кодексом законів про працю України (п. 1 ч. 2 ст. 80) передбачено, що щорічна відпустка повинна бути перенесена на інший період або продовжена в разі тимчасової непрацездатності працівника, засвідченої у встановленому порядку.

     Інструкція про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я від 13.11.2001р. № 455.

     У пунктах 1.1 та 1.2  Інструкції зазначено, що тимчасова непрацездатність працівників засвідчується листком непрацездатності. Видача інших документів про тимчасову непрацездатність забороняється.

     Якщо непрацездатність працівника настала під час відпустки, то невикористана її частина за його ініціативою надається по закінченні періоду непрацездатності або переноситься на інший період. При цьому, попередня згода або дозвіл роботодавця на продовження відпустки не є обов’язковими, оскільки продовження відпустки в цьому випадку є обов’язком, а не правом роботодавця.

     Для продовження відпустки у зв’язку із хворобою працівнику достатньо повідомити роботодавця, а після виходу на роботу – надати листок непрацездатності.

     У разі, якщо працівник (мати або інша працююча особа) під час щорічної відпустці доглядає за хворою дитиною, то листок непрацездатності видається з дня, коли особа, яка здійснює догляд за хворою дитиною, повинна стати до роботи. Таке правило встановлено пунктом 3.11. зазначеної вище Інструкції.

Отже, діючим законодавством не передбачено видачу листка непрацездатності у зв’язку з доглядом за хворою дитиною в період щорічної відпустки працівника і відпустку у такому випадку не може бути перенесено на інший період або продовжено.

Лікарняний видається тільки з дня, коли працівник має приступити до роботи.