Пошук інформації на сайті

Меню сайта

suhomlinskijЧитання оповідання  Василя Сухомлинського

 «Як Сергійко навчився жаліти»

 (духовно – інтелектуальна лабораторія «Зернинки» , група «Дельфінчики», керівник С.ВМукан)

 Програмовий зміст: продовжувати вчити дітей уважно слухати літературний твір, зокрема на морально-етичну тематику, вдосконалювати вміння узагальнювати почуте, висловлювати власну думку, давати оцінку герою. Закріплювати в словнику назви основних почуттів, емоцій, розповідати про ситуації, пов’язані з ними.

 Розвивати загальнолюдські моральні якості: милосердя, співчуття, чуйність. Виховувати доброзичливість ставлення до інших людей, що мають фізичні вади.

 Матеріал: портрет В. Сухомлинського, збірка «Джерела доброти», картинки з зображенням різних емоційних станів, картинки з зображенням різних предметів.

   

 

Детальніше...

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

ГУРТКА „ЦІКАВА МАТЕМАТИКА”

І рік навчання
(діти молодшого дошкільного віку, 4-5 років)

п/п

Тема

Кількість

занять

1. Організаційне заняття. 1
2.

Орієнтування у просторі.

Вміння визначати положення предметів стосовно себе та інших об’єктів (ліворуч, праворуч, попереду, позаду, між, далеко, близько, вище, нижче). Взаємне розташування предметів. Напрямок (перед собою, за собою, в стороні).

Просторове розміщення предметів. Віддаленість(далі, близько, поруч) та положення об’єктів. Просторові відношення. Визначення напрямку руху під час ходьби.

Розвиток координації рухів руки, пальців, очей, передпліччя, окоміру. Орієнтування на аркуші паперу. Вміння правильно тримати олівець, кулькову ручку. Розвиток вміння розрізняти праву і ліву руку.

2
3.

Природне та предметне довкілля.

Ознаки предметів(функціональне призначення, способи використання, способи виробництва, матеріал, з якого вони виготовлені), об’єктів, людей. Предмети та їх сукупності. Поняття про схожість і відмінність, розмір і форму. Довжина, ширина, висота, товщина. Систематизування та групування предметів, об’єктів, людей за різними критеріями. Порівняння предметів, користуючись прийомами накладання і прикладання. Попарне об’єднання елементів.Вимірювання відстані.

2
4.

Порівняння предметів.

Поняття рівності й нерівності. Поняття «скільки», «порівну», «багато», «мало», «один».

Побудова упорядкованих послідовних рядів: великий, маленький, найменший.

Правильне вживання слів: вужчий – ширший, довший – коротший, вищий – нижчий, товщий – тонший. Вимірювання предметів.

2
5.

Поняття про число та його утворення. Дії над числами.

Розрізнення та правильне називання цифр (0, 1 – 9).

Склад числа з одиниць. Утворення нового числа додаванням 1 до попереднього. Цифри-сусіди.

4
6.

Лічба об’єктів довкілля в межах 10.

Кількісний і порядковий рахунок.

Співвідношення кількості об’єктів і числа.

Пряма і зворотна лічба в межах 10.

Розвиток вмінь називати числівники за порядком, узгоджувати в роді, числі та відмінку з іменником. Лічба від заданого числа.

5
7.

Операції з множинами.

Класифікація предметів за кількістю та множини за їх чисельністю.

Порівняння і класифікація об’єктів природи за якісними ознаками та чисельністю.

2
8.

Основні елементи та властивості геометричних фігур.

Назви та ознаки геометричних фігур. Плоскі та об’ємні фігури. Виділення та називання складових частин геометричних фігур. Розрізнення фігури за її словесним описом.

Побудова візерунків з геометричних фігур. Конструювання.

Порівняння об’єктів природного та предметного довкілля з геометричними фігурами. Визначення форм навколишніх предметів.

Геометричні тіла (об’ємні фігури) та їх елементи. Поняття про масу і об’єм.

Порівняння об’єктів природного та предметного довкілля з геометричними тілами.

Порівняння об’єктів за масою та об’ємом (важчий-легший). Вимірювання маси та об’єму. Співвідношення між предметами за їх масою.

4
10.

Орієнтування у часі.

Поняття про плинність часу. Часові відношення (раніше, тепер, зараз, згодом, потім, незабаром, пізніше, давно, швидко, повільно).

Одиниці часу та їх складові: хвилина, година, доба (частини доби – ранок, день, вечір, ніч).

Тиждень (назви днів тижня та їх послідовність), місяць (назви 12 місяців та їх послідовність), рік (пори року – весна, літо, осінь, зима).

3
11.

Використання математичних знань в ігровій, навчальній та побутовій діяльності.

Вправи на формування прийомів розумових дій (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення).

Вправи на розвиток спостережливості і концентрації уваги на прикладах природного довкілля.

Вправи на формування знань про людину, власне тіло.

Засоби вимірювання сипких та рідких речовин.

Відгадування загадок з математичним змістом.

Вивчення лічилок і віршів з математичним змістом.

Математичні ігри, естафети.

Робота з навчальними мультимедійними презентаціями, комп’ютерними програмами, відеороліками.

Формування математичних понять засобами усної народної творчості (казки, лічилки, прислів’я, приказки).

Народні ігри з математичним змістом.

5
12.

Розвиток дрібної моторики.Розвиток вміння розрізняти праву і ліву руку.

Пальчикова гімнастика.

Домальовки.Конструювання. Пазли, складанки, шифровки, лото.

КІТ (креативно-інтелектуальний тренінг).

3
13. Дослідження рівня розвитку розумових процесів (контрольні тести). 2
14. Підсумкове заняття. 1
Всього: 36