Пошук інформації на сайті

Меню сайта

Мета проекту:

Пошук ефективних шляхів  формування позитивного іміджу  дошкільного навчального закладу в сучасних умовах що будуть задовольняти не тільки потреби споживачів освітніх послуг, а й вирішувати державні завдання по модернізації освіти, формуванню інтелектуального освітнього простору, рівного доступу до якісної освіти.

Завдання проекту:

- створення позитивного іміджу ДНЗ на ринку послуг;

- гармонізація зв’язків між учасниками освітнього процесу та соціумом;

- формування сталої корпоративної культури спрямованої на  інноваційний розвиток закладу;

- створення максимально сприятливих умов для активної, повноцінної самореалізації членів колективу, в результаті яких  відбувається їх професійний зріст;

- стимулювання педагогічних працівників на вищі особисті професійні досягнення, створення ситуації успіху кожному.

Характеристика проекту:

          За метою проективної діяльності – проект розв’язання проблеми (інформаційно-пошуковий)

         За змістом  –  інтегрований

         За кінцевим результатом  –  практичний

         За кількістю учасників –  колективний

         За тривалістю  –  довготривалий

         База реалізації проекту – Дошкільний навчальний заклад № 4   м. Первомайськ

         Учасники проекту – колектив, громадськість

         Термін реалізації  –  грудень 2015  –  червень 2017 року.