Пошук інформації на сайті

Меню сайта

Картка аналізу проведення ранкової гімнастики

Дата :

Група :

Вихователь:

Кількість дітей:

Критерії аналізу

Висновки

 

Підготовка до проведення ранкової гімнастики(санітарно-гігієнічні умови, інвентар, планування)

 

Проведення ранкової гімнастики згідно з режимом дня

 

Відповідність одягу вихователя та дітей

 

Проведення вступної частини ранкової гімнастики ( різні види ходьби, біг, перешикування)

 

Дозування гімнастичних вправ з урахуванням вікових особливостей дітей

 

Використання різних вихідних положень

 

Чіткість показу, пояснення, якість виконання рухів вихователем

 

Якість виконання рухів дітьми

 

Використання атрибутів, раціональний спосіб їх роздавання

 

Використання музичного супроводу

 

Контроль вихователя за поставою, якістю рухів, правильним диханням дітей під час виконання вправ

 

Добір вправ на всі групи м’язів та їх послідовність кількість вправ з урахуванням вікових особливостей дітей

 

Індивідуальний підхід до кожної дитини з урахуванням її фізичної підготовленості

 

Оптимальність навантаження

 

Вправи на відновлення дихання та розслаблення

 

Загальна сума балів

 

Коефіцієнт якості

Рівні для кожного критерію:

високий — 3 бали; середній — 1 бал;

достатній — 2 бали; низький — 0 балів.

Підрахуноккоефіцієнтуякості:   К = загальна сума балів/40

Показникикоефіцієнтуякості:

1–0,9 — високийрівень; 0,79–0,6 — середнійрівень;

0,89–0,8 — достатнійрівень; < 0,6 — низькийрівень.

Висновки:

Рекомендації:

Ознайомлена ________________