Пошук інформації на сайті

Меню сайта

Календар

Липень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Розклад

занятть платних послуг ДНЗ №4 «Дельфін»

 на 2017 – 2018 н.р.

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця

 Заняття з української мови

гурток «Пізнайки»

15.30 –  16.00

15.30 –  16.00

Заняття з англійської мови

Гурток «Знавці англійської мови»

15.30 –  16.00

15.30 –  16.00

 

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ

пр. Перемоги, 10, м. Київ, 01135,  тел. (044) 481- 32 -21, факс (044) 236-1049

E-mail: ministry@mon.gov.ua , код ЄДРПОУ 38621185

 

Від  15.11.2013 №  1/9-813                           

На №                        від                    

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти і науки, молоді та спорту обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

Про організацію

додаткових освітніх послуг

у дошкільних навчальних закладах

Міністерство освіти і науки України надсилає для практичного використання інструктивно-методичний лист «Про організацію додаткових освітніх послуг у дошкільних навчальних закладах».

Просимо довести його зміст до відома керівників дошкільних навчальних закладів.

Додаток: на 4 арк.

Заступник Міністра                                                                 Б. М. Жебровський

        

Нерянова С.І.

481-32-00

                                                                                Додаток

                                                                                                          до листа МОН України

від  15.11.2013 №  1/9-813

Інструктивно-методичний лист

«Про організацію додаткових освітніх послуг

у дошкільних навчальних закладах»

Надання додаткових освітніх послуг  у державних та комунальних дошкільних навчальних закладах визначаються наступними нормативними документами:

- Законом  України «Про дошкільну освіту»;

- постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 305 «Положення про дошкільний навчальний заклад»;

- постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 796
«Про    затвердження    переліку    платних    послуг,    які    можуть    надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності»;

- наказом  Міністерства  освіти  і  науки України,  Міністерства     економіки України та Міністерства фінансів   України від 23 липня 2010      № 736/902/758 «Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами»;

- наказом Міністерства освіти і науки України від 11 березня 2002 № 183 «Про затвердження Типового договору про навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення   кваліфікації   або   про   надання   додаткових   освітніх   послуг навчальними закладами»;                                                                    

- постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ».

Відповідно пункту 4 статті 23 Закону України «Про дошкільну освіту», передбачено введення додаткових освітніх послуг, які не визначені Базовим компонентом дошкільної освіти,  лише за згодою батьків дитини або осіб, які їх замінюють, за рахунок коштів батьків або осіб, які їх замінюють, фізичних та юридичних осіб на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють, та дошкільним навчальним закладом у межах гранично     допустимого навантаження дитини.

При цьому,   реалізація  варіативної  частини Базового компоненту може здійснюватись, у тому числі, за рахунок додаткових освітніх послуг.

Перелік платних послуг, затверджений постановою Кабінету Міністрів України   № 796 (із змінами), враховує зміни у законодавстві, що відбулись протягом останніх років, конкретизує та узгоджує платну діяльність у сфері освіти з іншими нормативним актами.

Порядок  надання платних послуг державними та комунальними                       дошкільними навчальними закладами врегульовано спільним наказом
Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України та Міністерства фінансів України від 23.07.2010 № 736/902/758 «Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами», зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України 30 листопада 2010 р. за № 1196/18491.

Робота колективу дошкільного навчального закладу з групами, що отримують додаткові освітні послуги  складається з трьох основних етапів.

Перший етап – це етап роботи перед комплектацією груп. Він полягає, перш за все, у підборі та розстановці кадрів  та  програмному забезпеченні.  На основі   програм відбувається формування методичної бази для  організації  роботи груп з додатковими освітніми послугами. За потреби керівнику дошкільного навчального закладу необхідно передбачити проведення робіт щодо оформлення інтер’єру групових кімнат та приміщень дошкільного закладу.

На другому етапі відбувається комплектація груп з додатковими освітніми послугами. Оскільки,   послуги надаються на підставі письмової заяви – для фізичної особи,  договору (контракту) – для фізичної або юридичної особи, перш  за все, необхідно сформувати групи за письмовими заявами батьків або осіб, що їх замінюють. Наступним кроком є укладання договорів з батьками. 

Для отримання можливості надання додаткових освітніх послуг,  необхідно оформити наказ по дошкільному закладу про  організацію додаткових освітніх послуг у дошкільному закладі. У ньому доцільно  передбачити наступні положення:

– кількість груп з додатковими освітніми послугами відповідно до заяв батьків із обов’язковим зазначенням чисельності таких груп та вікової категорії;

– перелік додаткових освітніх, культурних, спортивно-оздоровчих послуг із зазначенням їх конкретних видів, кількості та періодичності надання;

– розмір оплати за надання додаткових освітніх послуг (за необхідності з диференціацією за відповідними віковими групами);

– розпорядок роботи груп;

– порядок оформлення відносин між адміністрацією дошкільного навчального закладу та батьками (договір);

– навантаження на педагогічний, виховательський та обслуговуючий персонал;

– порядок оплати роботи зазначеного персоналу.

На підставі укладених договорів та наказу керівника дошкільного навчального закладу після розробки графіку проведення занять починаються заняття у групах. Надання додаткових освітніх послуг повинно знайти своє відображення у кошторисі бюджетної установи, зокрема, щодо отриманих від надання таких послуг доходів та понесених установою видатків на організацію та проведення додаткових занять та профілактичних заходів.

Кошторис видатків дошкільного навчального закладу, здійснюваних за рахунок тих доходів, які одержано від надання платних послуг, складається за  кожним видом послуг.

Розмір плати за той чи інший вид послуги визначається на підставі її ціни.

Базою для визначення ціни послуги є розрахунок видатків, пов’язаних з наданням  послуги, в тому числі:

– витрати на оплату праці. Вони складаються з відповідних витрат на заробітну плату виховательського складу, педагогічних, адміністративно-господарських, допоміжних та обслуговуючих працівників. Кількість годин виховательської роботи, ставок працівників, що підлягають оплаті, визначається на основі плану роботи з урахуванням наповнюваності груп, їх розподілу, норм часу на виконання тих чи інших видів роботи тощо.  Кількість ставок (штатних одиниць) посад інших працівників визначається виходячи з необхідності врахування всіх тих функцій і тих видів робіт, які безпосередньо пов’язані з організацією виховання, профілактично-оздоровчих процедур і обслуговуванням навчальних груп. Для цього можуть використовуватись як мінімальні вимоги, так і штатні нормативи, встановлені для ДНЗ;

– внески на соціальні заходи (на загальнообов’язкове державне соціальне страхування);

– матеріальні витрати, в т.ч. на придбання сировини, матеріалів, палива, енергії, інструменту, пристроїв, спеціального одягу і взуття, захисних пристроїв та спеціального харчування у випадках, передбачених законодавством. Видатки на організацію навчання у своїй матеріальній складовій виявляються у наступних витратах: придбання сировини і матеріалів, що використовуються у виховному процесі, придбання і тиражування методичних матеріалів, малоцінних і швидкозношуваних предметів, оплата електроенергії, палива, газу, води, які використовуються в навчальних цілях;

– проведення поточного ремонту, технічний огляд і технічне обслуговування необоротних активів, що використовуються для надання послуг. До складу таких витрат можуть зараховуватись витрати на поточний ремонт, ремонт обладнання та інвентарю, включно з ремонтом м’якого інвентарю, спецодягу, витрати на проведення санітарно-гігієнічних та охоронних заходів в залежності від особливостей навчального процесу та побутового обслуговування;

– службові відрядження. Оплату відряджень розраховуються відповідно до діючих норм у разі безпосереднього їх відношення до надання платних освітніх послуг з виховання дітей;

– оплата комунальних та інших послуг. Найбільш поширеними в практиці діяльності ДНЗ щодо надання додаткових освітніх послуг витрати на оренду приміщень, оплату опалення, водопостачання та водовідведення, електроенергії для проведення виховного процесу. Величина таких витрат обчислюється прямим розрахунком на основі: встановлених чинним законодавством ставок орендної плати, термінів виховної роботи та оздоровчих заходів, площ, зайнятих для виховання; інших потреб з обслуговування груп; норм витрат відповідно до діючих тарифів, порядку розрахунків за комунальні послуги (за сезон або протягом року).

   Третім етапом є контроль за роботою груп з додатковими освітніми послугами. Він складається з контролю за роботою спеціалістів (педагогів), щоквартальних звітів педагогів-спеціалістів перед батьками, контролю за роботою вихователів, днів відкритих дверей. Крім того, однією з форм контролю надання додаткових освітніх послуг є проведення групових батьківських зборів з метою виявлення проблем у роботі груп з додатковими освітніми послугами.

Використання поетапного підходу до організації діяльності ДНЗ, пов’язаної з наданням додаткових освітніх послуг, дозволяє зазначеним закладам побудувати комплексну систему облікового забезпечення своєї господарської діяльності, посилити контроль за використанням бюджетних коштів, а також власних коштів ДНЗ та підвищити якість надання додаткових освітніх послуг.