Пошук інформації на сайті

Меню сайта

Календар

Червень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Погода

Аналіз результатів освітньої та методичної роботи

дошкільного навчального закладу ясел – садка № 4 « Дельфін»

за 2016/2017  навчальний рік

          Протягом 2016/2017 навчального року ДНЗ № 4 «Дельфін»  здійснював свою діяльність відповідно до Законів України «Про освіту»,  «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад, Правил внутрішнього трудового розпорядку, власного Статуту.

     Освітньо – виховний процес в дошкільному закладі  здійснюється  згідно з вимогами Базового компонента дошкільної освіти в Україні, освітньої програми «Дитина».

               Протягом  2016/2017 навчального року в  дошкільному закладі функціонувало 4 групи, виховувалось  89 дітей, при проектній потужності 212 місць, 7 дітей  охоплено соціально – педагогічним патронатом.  Середня наповнюваність груп 25 дітей.  Моніторинг середньої наповнюваності груп   за 4 роки дозволяє зробити висновок  про динаміку зростання контингенту дітей.

Динаміка зростання контингенту дітей ДНЗ №4

Наввчальний  рік

Проектна поту

жність

Кількість груп

Кількість дітей

Середня наповнюваність

 груп

Охоплено СПП

2011/2012

212

2

55

27,5

0

2012/2013

212

3

70

23,3

5

2013/2014

212

3

74

24,6

6

2014-2015

212

3

76

25

10

2015 – 2016

212

3

76

25

5

2016 - 2017

212

4

89

25

7

           

Прослідковується   збільшення контингенту дітей у закладі , що дозволить  задовільнити потреби батьків мікрорайону в здобутті дітьми дошкільної освіти.

На це впливає:

ü  перспективний  педагогічний колектив;

ü  якісне харчування;

ü  індивідуальне опалення;

ü  неперевантаженність груп;

ü  розташування  дошкільного закладу в екологічно – привабливому куточку;

ü  демографічна ситуація в місті

Мережа груп  у 2016/2017 навчальному році

Рання

 група

ІІ молодша група

Середня група

Старша група

22

26

27

15

Всього :    89 дітей

      В  дошкільному закладі   працюють 7 педагогів,  що складає 77,7 % від потреби.

   В порівнянні з 2014/2015 навчальним роком, спостерігається тенденція  до збільшення кількості педагогічних працівників, які мають повну вищу освіту.  В порівнянні з минулим роком цей показник зріс  на 7 %.

Кваліфікаційний рівень педагогічних працівників

ДНЗ ясел – садка №4 «Дельфін»

Заклад

Всього педпрацівників

із них, мають

вищу категорію

І категорію

ІІ категорію

спеціаліст

тільки т.р.

ДНЗ №4

7

-

-

2                                                                                                                                                                                                      

-

5

Освітній рівень педагогічних працівників

ДНЗ ясел – садка №4 «Дельфін»

Роки

Всього педагогів

З них мають освіту

 Вища

 Неповна вища

 З них

 не фахівці

2012

6

2 ( 33,3 %)

4 ( 66, 7 %)

2 (33 %)

2013

7

4(57,1 %)

3 (42, 9 %)

2(28,5%)

2014

6

3 (50%)

3 (50%)

1 (17%)

2015

7

3 (43 %)

2(28,5%)

3 (43%)

2016

7

4(57%)

3 (43 %)

2 (28,5%)

2017

7

5 (71%)

2 (29%)

2(29%)

           
           

       

   Середній вік педагогів закладу становить  32 роки,  що дає змогу прогнозувати досвідченість та стабільність педагогічного  колективу. 

           У 2016-2017 навчальному році робота методичної служби закладу здійснювалась відповідно до Законів України «Про освіту»,  « Про дошкільну освіту», «Про порядок здійснення інноваційної діяльності», Базового компоненту дошкільної освіти в Україні, Програми виховання і навчання дітей дошкільного віку «Українське довкілля» ,Цільової соціальної програми розвитку освіти м. Первомайська на 2013-2017 роки, Програми розвитку дошкільного закладу на 2016/2021 роки.

     Діяльність методичної служби ДНЗ була спрямована на реалізацію основних завдань освітньої програми «Дитина»,  Базового компоненту дошкільної освіти в Україні та направлена  на оптимізацію  методичної роботи  на засадах упровадження інноваційних  технології  .

        З метою забезпечення  цілеспрямованості  й послідовності методичної роботи  було розроблено структуру методичної роботи з врахуванням   законодавчих, організаційних,  методичних та соціально-педагогічних чинників, визначено основні завдання  методичної роботи:

-         Продовжити роботу над науково-методичною  проблемою на 2015-2020 р.р. «Розвиток творчих здібностей дошкільників шляхом впровадження в освітній процес інноваційних технологій».

-         забезпечення дієвого науково-методичного та психолого-педагогічного супроводу освітнього процесу;

-               підвищення професійної майстерності педагогічних кадрів, володіння ними ІКТ;

-         виконання  графіка підвищення педагогічних кадрів закладу  на 2016/2017 навчальний рік і вимог Положення про атестацію педагогічних працівників;

-         розширення участі педагогів та вихованців  у проектах, конкурсах  різних рівнів.

       Стимулювання до підвищення кваліфікації педагогів  забезпечувалось шляхом професійної  підтримки педагогів методичною службою. Вихователям надавались  методичні рекомендації по підготовці до атестації, організовувались індивідуальні консультації. З метою забезпечення  об’єктивної оцінки педагогів  в між атестаційний період, спонукання їх до  усвідомленого  особистісного вдосконалення та професійного зростання в методичному кабінеті  створені методичні паспорти та накопичувальні папки  педагогів.

  За результатами атестації 2017 року згідно з графіком  атестувався один педагог

 Халяпіна О.М. За рішенням атестаційної  комісії вихователь відповідає  займаній посаді та  встановлено 9 тарифний  розряд. Згідно з графіком, підвищив фахову майстерність на курсах підвищення кваліфікації при Миколаївському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти один  вихователь   Халяпіна О.М.

     Підвищенню фахової майстерності педагогів та результативності освітньо -виховної роботи з дітьми в дошкільному закладі сприяла участь педагогів в методичній роботі міста. Всі педагоги були членами міських методоб'єднань, шкіл передового педагогічного досвіду. Керівниками методоб'єднань оцінено підготовку  вихователів до засідань та участь у них на достатньо – високому рівні. Слід зазначити високий рівень проведення в закладі міського  методичного об’єднання для вихователів ІІ молодших груп  з тема: «Сюжетно-рольова  гра як передумова формування життєвої компетентності  дошкільників»  вихователем Мукан С.В.

       Протягом навчального року педагоги закладу приймали участь і у загальноміських заходах та професійних конкурсах :

-         Всеукраїнському рейді «Увага! Діти на дорозі!»;

-         Всеукраїнському фестивалі – огляду «Джерело батьківських знань»

-         Всеукраїнський огляд веб – сайтів;

-         огляд - конкурс стану охорони праці в закладах освіти;

-         огляд – конкурс «Найошатніше подвіря навчального закладу - 2016»;

-         в екологічному флешмобі «Приєднайся до Дня довкілля – посади дуба – оберіг українського народу»;

-         міський фестиваль-конкурс дитячої творчості "Веселковий дивограй".

 Проте  рівень участі  педагогів у Всеукраїнських фахових та дитячих  конкурсах залишається низьким.

     Намітились позитивні тенденції щодо висвітлення  роботи закладу  в міських засобах масової інформації : «Безкоштовній газеті», «Всесвіті», «Віснику Первомайська» ( надруковано 6 статей та  4 покази на телебаченні).

 Новини закладу систематично висвітлюються на сайті  закладу.

Водночас, робота по друкуванню педагогів в періодичних фахових виданнях  та на методичному порталі неналагоджена .

 З метою підвищення рівня професійної компетентності педагогів протягом навчального року організовувались  масові та індивідуальні  форми педагогічної діяльності. Серед проведених  колективних методичних заходів, які були найбільш результативними, можна виділити педагогічні ради, семінари-практикуми, проблемні семінари, відкриті перегляди.  Такі форми роботи  забезпечили  розвиток у  педагогів прагнення до самоосвіти, підвищили пізнавальну активність, теоретичний рівень знань  та практичні уміння  з питань, що розглядались.  Найбільш дієвою формою роботи, спрямованою на кінцевий результат, вдосконалення професійної  майстерності та підвищення педагогічної культури кожного педагога була робота постійно діючих семінарів – практикумів «Ділова мова за професійним спрямуванням», керівник Мукан С.В. та «Впровадження інноваційних технологій в практику роботи закладу» керівник завідувач

Гаврилюк О.А. Робота семінарів була організовані таким чином, що ставила вихователів у позицію активних учасників цієї роботи. Цьому сприяли  врахування індивідуальних  потреб педагогів , використання діалогічних  форм спілкування, інтерактивних методів ,  самодіагностика професійної компетентності  вихователів. Як результат  ефективної роботи  семінарів-практикумів можна відзначити  удосконалення знань педагогів з української мови та використання елементів сучасних інноваційних технологій в роботі з дітьми, що позитивно вплинуло на якість освітньо - виховного процесу та професійну майстерність педагогів.    Водночас, потребує подальшого удосконалення  рівень  рефлексивно-аналітичних вмінь педагогів, вміння будувати модель сучасного заняття та  мовна культура педагогічних працівників.

         Ефективно вплинули на підвищення майстерності педагогів  та стимулювали їх до впровадження   в практику передового педагогічного досвіду відкриті перегляди. Заслуговують  на увагу  відкриті  перегляди занять організовані вихователями Мукан С.В., Бойченко І.М.

          Протягом 2016-2017 навчального року в структурі методичної роботи закладу функціонували творчі та  проблемні групи.

     Досить продуктивною відзначено роботу  творчої групи (керівник Бойченко І.М.), яка  протягом 2016-2017 навчального року продовжувала працювати  над проблемою «Забезпечення зміцнення та збереження фізичного, психічного здоров’я дошкільників через формування активної позиції дитини до власного здоровя» . Членами групи  зроблено добірки ілюстрованого матеріалу для ознайомлення дошкільників із різними видами спорту, видатними спортсменами України та міста. Виготовленні схеми виконання загальнорозвиткових та основних рухів.  Створений банк оздоровчих технологій. Оформлено тематичні папки «Фізкультурно – оздоровча робота в закладі», « Фізкультурні хвилинки та  паузи ».

   Проблемною  групою  по підготовці до педагогічної ради  « Прилучення дошкільників до рідної мови, традицій, звичаїх як основної складової людської культури засобами театральної діяльності та музичного виховання» (керівник Халяпіна О.М.) зібрана підбірка театралізованих ігор та інсценівок, розроблено перспективне планування з театральної діяльності для всіх вікових груп.  Результатом роботи проблемної  групи з теми: «Виховання активного естетичного ставлення до навколишнього світу через формування екологічної свідомості у дошкільників» ( керівник Мукан С.В.)  стали накопичені  теоретичні матеріали з  вищезазначених проблемного питання , розроблені рекомендації  для педагогів та батьків вихованців закладу , зроблено  добірку ігор, конспектів занять, систематизовані тематичні папки.

        Результативно  застосовувалась індивідуальна форма методичної роботи - самоосвіта педагогів. Варто відзначити    її систематичність та послідовність : складання  індивідуального плану самоосвіти, опрацювання   матеріалів, з фіксацією в  зошитах самоосвіти ,  формування  методичних матеріалів, нормативних документів  у тематичні папки.

    На підвищення результативності  освітньо - виховного процесу, підвищення  загальнокультурного рівня  працівників  закладу  була спрямована робота  консультативного пункту  для педагогів та помічників вихователів   «Зростання »

( керівник Гаврилюк О.А.), що сприяло активізації  участі помічників вихователів в освітньо - виховному процесі та налагодженню тісної співпраці між вихователями та помічниками вихователів на вікових групах. Результативність роботи даного консультативного пункту  свідчить про необхідність  продовження   його  діяльності у наступному навчальному році.

     Методична служба закладу  приділяла значну увагу  розв’язанню проблеми наступності  між дошкільною та початковою ланками  освіти. Аналіз методичних заходів із даного напрямку  показав, що найбільш ефективними були  взаємовідвідування  уроків та занять, індивідуальне спілкування вчителів та вихователів.

         В методичному кабінеті створено банк даних інноваційних технологій, які  запроваджуються в практику роботи, розроблені картки інновацій та нововведень з визначенням проблеми, цілей та нововведення, прогнозування результатів. Про ефективність впровадження педагогами закладу інноваційних технологій свідчить проведене тематичне вивчення та анкетування педагогів, що дозволило виявити професійний рівень і педагогічну позицію, зацікавленість і особисте ставлення кожного вихователя і колективу в цілому до проблем та перспективи розвитку ДНЗ в інноваційному режимі. За результатами аудиту 58 % педагогів активно впроваджують в освітню роботу з вихованцями інноваційні технології, 14 % - використовують елементи, 28 % становлять молоді педагоги, які активно вивчають різні інноваційні технології та методики.

    Таким чином  аналіз організації та проведення методичних заходів показав, що всі вони носили науково-методичний і пізнавальний характер,сприяли підвищенню професійної компетентності педагогів, покращенню якості володіння ефективними методами роботи.

Разом з тим  основними проблемами  методичної роботи є:

-             низький  рівень використання ІКТ у освітньо  – виховному процесі та управлінській діяльності;

-         Недостатня робота адміністрації закладу щодо поширення передового педагогічного досвіду через друкування  у фахових виданнях;

-         Відсутній обмін досвідом з впровадження інноваційних технологій з дошкільними закладами інших міст.

 Методична служба координувала освітньо - виховну роботу в закладі. Моніторингове дослідження (за вересень - травень 2016-2017 навчального року) рівня знань вихованців відповідно до вимог програми  «Дитина »  та БКДО показує позитивну динаміку : вихованців з високим рівнем розвитку збільшилось на 12%, з достатнім  - на 21%. Дітей з низьким рівнем не виявлено . Найкращим виявились показники  рівнів розвитку у вихованців І молодшої  групи (вихователь Мукан С.В.) , ІІ молодшої групи  (Бойченко І.М.) .  Варто відзначити значне покращення  результатів логіко – математичного розвитку та музичного виховання. Дані результати свідчать про результативність застосованих вихователями педагогічних технологій та ефективність форм і методів роботи з дітьми. Разом з тим  потребує подальшого удосконалення робота вихователів  всіх груп щодо формування комунікативно – мовленнєвої компетентності дошкільників . Досить низьким залишається рівень словесної творчості  дошкільників та вміння переказувати художні твори .

         Протягом 2016-2017 навчального року постійна увага приділялась навчально-методичному забезпеченню навчально-виховного процесу. Оснащення  груп покращилось в порівнянні з минулим навчальним роком на 18 % , що становить 80% відповідно до Типового переліку обов'язкового обладнання , навчально-наочних посібників та іграшок у дошкільних навчальних закладах. Водночас, оснащеність груп вимагає подальшої цілеспрямованої роботи педагогів.

     В  системі проводиться робота щодо поповнення кабінету новинками методичної літератури на суму 654 гр., здійснюється передплата 6 видів періодичних фахових видань на суму 3654 гр.  На виконання вимог БКДО в Україні в методичному кабінеті упорядковано та поповнено каталог дидактичних матеріалів та ігор. Це в значній мірі сприяло забезпеченню інформаційної підтримки педагогів ,вдосконаленню їх фахової майстерності, якості  та результативності освітньо – виховного процесу.

    Таким чином     аналіз методичної роботи,  обстеження рівня знань дітей показали,      що   обрані   форми   та   методи      освітньо - виховної  роботи, впровадження особистісно-орієнтованої моделі навчання позитивно вплинули на результативність роботи дошкільного закладу.

        В дошкільному  навчальному  закладі успішно реалізований       управлінський проект «Імідж  ДНЗ». Реалізація якого стала  певною гарантією успіху, стабільного, ефективного функціонування, запорукою успішного розвитку  закладу.

    Спостереження за освітньо - виховною роботою показало, що вихователі використовують  доцільні методи  та прийоми для реалізації   мовленнєвих завдань, застосовують прийоми активізації дітей.

За результатами обстеження мовленнєвої компетенції вихованців виявлено:

Лексична компетенція

Група

В

Д

С

Н

Рання група

4%

22%

40%

34%

ІІ-молодша

10%

42%

30%

8%

Середня

16%

41%

33%

10%

Старша

16 %

50%

34 %

0

Граматична компетенція

Група

В

Д

С

Н

Рання

0%

42%

37%

21%

ІІ- молодша

25%

43%

18%

12%

Середня

24%

32%

28%

16%

Старша

49 %

41%

10 %

0

Звукова культура мовлення

Група

В

Д

С

Н

Рання

3%

37%

14%

46%

І-молодша

5,2%

42,1%

36,8%

15,9%

Середня

31 %

37%

25 %

6 %

Старша різновікова

36 %

36%

28 %

 0

Звязне мовлення

Група

В

Д

С

Н

рання

0 %

42,1%

47,3%

%

ІІ- молодша

31%

37%

25%

6 %

Середня

46%

24%

22%

8%

Старша різновікова

30 %

36%

34 %

0

   

Спостереження  на заняттях, співбесіди з дітьми, проведені   контрольні зрізи знань вихованців з розділів програми «Дитина», БКДО  показали наступні результати:

Природа (світ рослин, світ тварин, сезонні ознаки)

Групи

Високий

Достатній

Середній

Низький

рання

21%

40%

20%

19%

ІІ молодша

18%

32%

40%

0%

Середня

34%

50%

16%

0%

Старша

41%

32%

27%

0 %

           

Разом з тим, існує ряд проблем для вирішення:

 • недостатня кількість дидактичних ігор естетичного та екологічного розвитку;
 • відсутність системи  організації цільових прогулянок;
 •  однотипність спланованих вихователями форм роботи  з дітьми (бесіди, спостереження) тощо.
 • вихователі по декілька раз повторюють запитання, завдання, що негативно впливає на формування уваги вихованців, розвиток розумових здібностей.

На виконання завдання щодо  приведення  у відповідність до вимог Типового переліку обладнання  освітньо – виховного процесу були сплановані заходи із придбання методичної та художньої літератури, посібників, іграшок, канцтоварів, предметів господарчої групи .

В 2016-2017 н.р. на  харчоблоці проведений капітальний ремонт стелі, підлоги. Харчоблок забезпечено технологічним обладнанням, новими меблями, встановлено додаткову мойку для в овочевому цеху.санітарно-гігієнічні  вимоги дотримуються. Проведено ремонт комори та кладової для зберігання овочем  закладу.

Зроблені поточні ремонти вікових груп та приміщень ДНЗ.

Зміст заходів

Сума витрачених коштів і джерела фінансування

Всього

бюджетні

батьківські

спонсорські

кошти працівників

Ремон харчоблоку:

-         капітальний ремонт стелі, підлоги, встановлення світильників, фарбування стін.

10528,06

658,00

-

-

11186,06

-         Меблі на харчоблок ;

12000,00

-

-

-

12000,00

-         Встановлення

металопластикових вікон (4 шт) та дверей

(1 шт) на харчоблоці;

29193,00

-

-

-

29193.00

Придбано морозильну камеру.

9300,00

-

-

-

9300,00

  Ремонт закладу та вікових груп:

-         косметичний ремонт приміщень;

-

5036,80

-

-

5036,80

-         ремонт груп  до нового року

-

11695,71

-

-

11695,71

-         придбано меблі  у вікові групи

-

2050,00

-

-

2050,00

-         освітлення території;

1818,92

-

-

-

1818,92

-         встановлення вікна в групі «Дельфінчики»

18200,00

-

-

-

18200,00

придбано насос для опалення

17000,00

-

-

-

17000,00

Зроблено ремонт нової  групи

2265,50

-

-

-

2265,50

Придбано  постільну білизни

12500,00

-

-

-

12500,00

Придбано  принтери

 (2 шт)

4205,00

-

-

-

4205,00

Придбано посуду

2000,00

779,00

-

2779,00

Придбання спортивного обладнання

-

1000,00

-

-

1000,00

Підписка періодичних видань

-

-

-

1158,34

1158,34

Придбання тюлі

-

2260,00

-

-

2260,00

Всього залучено:

119010, 48

23479,51

-

1158,34

143648,33

Інформація про залучені кошти у 2016/7н. р. оприлюднювалась в батьківських куточках вікових груп, на сайті закладу  (щомісяця) та на батьківських зборах  ДНЗ № 4 (щокварталу).                            .

Певних успіхів у роботі досягла медична служба закладу. В порівнянні з минулим роком:

ü   систематизовано медичний контроль;

ü   розроблено систему оздоровчих заходів для кожного вікового періоду;

ü   підвищено рівень самоосвітньої діяльності медичної сестри старшої ,

ü   підвищено рівень організації харчування,

ü   спостерігається підвищення показника виконання натуральних норм харчування за останні два роки.

Виконання натуральних норм

Навчальний рік

Виконання натуральних норм

Середня вартість меню

2014/2015

78 %

13.00

2015/2016

79 %

14.50

2016- 2017

75%

18,49

     

ü  зниження рівня захворюваності дітей в закладі на 0,47 %

Рівень захворюваності

Навчальний рік

Рівень захворюваності на одну дитину

2014/2015

0,95

2015/2016

0,90

2016/2017

0,43

   

Покращенню показників у роботі  медичної  служби закладу  сприяло:

ü    чітке перспективне та оперативне планування роботи ,

ü    здійснення систематичного адміністративного контролю, який охоплював всі компоненти медичної діяльності,

ü    підвищення рівня контролю за організацією фізичного виховання та загартувальних процедур.

           Разом з тим залишаються проблемними питання:

-         недостатня ефективність медичного контролю за організацією фізкультурно – оздоровчої роботи з дітьми;

-         участь медичної сестри в роботі педрад, семінарів, батьківських зборі у вікових групах ;

-            недостатній   контроль за адаптаційним періодом  дітей    після перенесення хвороб.                               

Аналіз захворюваності:

Дітодні за планом

Відвідало

Пропущено

% в зв’язку з хворобою

%  безпричини

2686

2051

635

7

84 %

4490

2067

242

5%

55%

         

       

          Такі результати свідчать про задовільний   рівень роботи медичної служби закладу.

Харчування вихованців закладу здійснювалось відповідно  до норм, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України № 1591 від 22.11.2005 р..

В наявності орієнтоване двотижневе меню.

 

Виконання натуральних норм харчування


На реалізацію завдання щодо налагодження тісного зв’язку з родинами вихованців, батьківським комітетом, були обрані найбільш доцільні форми взаємодії, що зближують педагога і батьків:

 • проведення загальних зборів;
 • педагогічні бесіди з батьками;
 • тематичні консультації;
 • відвідування сімей;
 • робота з батьківським активом групи;
 • організація роботи «Клубу сімейного дозвілля»;
 • робота школи молодих батьків «Веселка».

Поряд із традиційною системою відкритих показів для батьків свят, розваг, контрольно – підсумкових занять започатковано такі форми роботи , як робота батьківського клубу «Сімейного дозвілля». який користується великою популярністю серед батьків та дітей.

Також  залучались батьки до участі у трудових десантах. Це сприяло зміцненню авторитету дитсадка серед родин наших вихованців.

              Доцільно зазначити, що батьки  позитивно відзначили якість  навчально – виховного процесу, якість знань дітей (75%), професійний, сучасний рівень проведення свят та розваг ( 89%), покращення матеріально – технічної бази закладу ( 90%),підвищення рівня роботи з  батьками(100 %). Зазначені батьками позитивні зміни в ДНЗ, висунуті  ними пропозиції обговорювались на пед годинах, педрадах і враховувались в подальшій роботі.

Однак   потребує активізації діяльність батьківських комітетів груп, закладу щодо участі  в освітньо – виховному процесі та адміністративно – господарській діяльності. Недостатньою є робота по  зміцненню зв’язків між родинами та виявленню і розповсюдженню кращого досвіду сімейного виховання.

          Таким чином  аналіз роботи ДНЗ за 2016/2017 навчальний рік показав, що обрані форми і методи роботи, об’єднані зусилля адміністрації, пед. колективу, батьків в цілому позитивно впливають на результативність роботи з кадрами  та досягнення дітей. Проте необхідно звернути увагу на існуючі недоліки з метою недопущення їх в новому навчальному році.

Основними не вирішеними питаннями, які виявила діагностика дітей та педагогів є:

ü  низький  рівень використання ІКТ у освітньо  – виховному процесі та управлінській діяльності;

ü  Недостатня робота адміністрації закладу щодо поширення передового педагогічного досвіду через друкування  у фахових виданнях;

ü  Відсутній обмін досвідом з впровадження інноваційних технологій з дошкільними закладами інших міст;

ü  Недостатньо ефективне  впровадження інноваційних технологій в освітньо – виховний процес;

ü  Організація  гурткової роботи  в ДНЗ;

ü  Удосконалення роботи з виховання у дошкільників громадянських почуттів;

ü  Формування мовленнєво - комунікативної компетентності дітей.

             Враховуючи підсумки навчально-виховної роботи за 2016/2017 навчальний рік, результати опитування педагогів, батьків вихованців та вимоги БКДО, згідно з рекомендаціями державної експертизи та річного плану Первомайського управління освіти на 2016/2017 н.р.,   педагогічний колектив дошкільного закладу вирішив визначити наступні  пріоритетні  завдання:

   

 1. Формування комунікативно – мовленнєвої компетентності дошкільників засобами інноваційних технологій.
 2.  Забезпечення варіативної складової змісту освіти через організацію в ДНЗ гурткової роботи.

3         Виховання у дошкільників громадянських почуттів засобами краєзнавчої роботи.

ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ФАХОВОЇ МАЙСТЕРНОСТІ  ПРАЦІВНИКІВ

ЗАХОДИ

ТЕРМІН

ВІДПОВ

ПРИМ

Участь в методичній роботі міста

1

Взяти участь в роботі  міських семінарів, методичних нарад

Протягом року

Зав. ДНЗ

2

Призначити педагогів закладу відвідувачами міських методичних об'єднань

ІХ 

Зав. ДНЗ

3

Допомогти педагогам в підготовці до міських м/о

За необхідністю

Зав. ДНЗ

Атестація педагогічних кадрів

4

Провести співбесіди з педагогами, що атестуються

Останній тиждень, щомісяця

Члени атест. комісії

5

Скласти індивідуальні плани вивчення роботи педагогів, що атестуються

До 30.10

Атест. комісія

6

Оформити папки досвіду   педагогів, що атестуються

До 01.02

Атест. комісія

7

Провести засідання атестаційної комісії

Згідно графіка

Голова атест. комісії

Курсова перепідготовка

8

Направити на курси підвищення кваліфікації:

 • Бойченко І.М.

Згідно графіка

Зав. ДНЗ

Самоосвіта

9

Включити до планів з підвищення професійного рівня вивчення  Інструктивно методичних  рекомендацій МОН України  «Про організацію роботи в ДНЗ у 2014/2015 навчальному році

До 05.09

Педагоги закладу

10

Обговорити індивідуальні плани самоосвіти педагогів

До 15.09

Вихователі

11

Скласти  індивідуальні плани самоосвіти

До 25.09

Педагоги ДНЗ