Пошук інформації на сайті

Меню сайта

Календар

Вересень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Погода

Щорічний звіт 

директора закладу дошкільної освіти  ясел- садка №4 «Дельфін» 

 Гаврилюк Ольги Анатоліївни 

перед громодкістю та  педагогічним колективом

про виконану роботу за 2018 - 2019 навчальний рік.

Протягом 2018 -2019  навчального року управління дошкільним закладом здійснювала відповідно до норм статуту, правил внутрішнього трудового розпорядку, колективного договору; дотримувалась посадових обов’язків, законодавства України та інших нормативних актів, що регламентують роботу дошкільного навчального закладу.

Основну увагу звертала на дотримання всіма учасниками освітнього процесу норм чинного законодавства та досягнення очікуваного кінцевого результату. Підсумовуючи роботу колективу дошкільного закладу та аналізуючи власну управлінську діяльність за минулий навчальний рік, зупинюсь на :

 1. Загальні відомості про ДНЗ.

Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти : збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування їх особистості , розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту ; виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

Безпосереднє керівництво дошкільним закладом здійснюю я, директор, згідно із Статутом.

Дошкільний навчальний заклад розрахований на 212 місць, у 2018 – 2019 н. р. виховується 112 дітей дошкільного віку. Групи комплектуються залежно відвіку дітей . У дошкільному закладі функціонують 5 груп для дітей дошкільного віку, 1 група для дітей від 1,5 до 2 років, 4груп для дітей від 3 до 6 років . Зараховування дітей до дошкільного закладу здійснюється на підставі заяв батьків, медичної довідки про стан здоров’я дитини, копії свідоцтва про народження дитини.

Дошкільний навчальний заклад № 4 працює з 7.00 – до 19.00 годин з п’ятиденним робочим тижнем та 10,5 годинним перебуванням дітей, 1 група чергова і працює 12 годин з 7.00 – до 19.00.

Навчальний рік у дошкільному закладі починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

План роботи схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується директором закладу.

Організація освітнього  процесу здійснюється на державній мові  згідно з Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про мови», «Про охорону дитинства»; Національної доктрини розвитку освіти, Конвенції «Про права дитини»; Положення «Про дошкільний навчальний заклад»; Базового компоненту дошкільної освіти в Україні (нова редакція),освітньої програми «Дитина». Розподіл навчального навантаження для вихованців побудований з урахуванням максимально допустимого навантаження на дітей упродовж тижня та відповідно гранично допустимих норм.

При цьому, освітній процес базується на поєднанні різних видів занять: фронтальних та групових при умові, що тривалість фронтальних занять не повинна перевищувати 15-35 хвилин (відповідно віку дітей), групових -15-30 хвилин, що дає можливість додержуватися регламенту навчального часу в день на одну дитину.

Відповідно до штатного розкладу в ДНЗ 30 працівників, з них педагогічних – 9.

1 директор закладу, 1 вихователь – методист, 1музичний керівник 8 вихователів,1 – психолог практичний.

Із 9 педагогів вищу освіту мають 7 

ІІ категорію – 2

2 педагога  мають кваліфікаційні категорії «спеціаліст» та тарифні розряди

звання вихователь-методист 1 педагог

Організація освітньої діяльності

Заклад будував освітній процес відповідно до вимог програми «Дитина» рекомендованої Міністерством освіти і науки України. На кінець навчального року моніторинг знань, умінь, навичок за лініями розвитку в вікових групах  дошкільного віку показав, що найменші показники належать таким освітнім лініям, як «Мовлення дитини», «Дитина в соціумі». Ми це врахуємо на 2019-2020 н.р., включивши  методичні заходи для підвищення рівня освітньої діяльності педагогів з методик.

Для охоплення обдарованих дітей освітньою діяльністю протягом навчального року діяли додаткові платні послуги з різних напрямків:

 • Гурток  « Мовознавець» ( мовленнєвий розвиток);

 • Гурток «Умілі рученнята» ( художньо – естетичний розвиток);

 • Гурток англійської мови ( пізнавальний розвиток)

Завдяки додатковим освітнім послугам закладом залучено протягом навчального року проведено ремонтні роботи на правому крилі закладу

Вжиті директором дошкільним навчальним закладом заходи щодо охоплення навчанням дітей 5-ти річного віку.

З метою пропагування дошкільної освіти та більш глибокого ознайомлення з роботою дитячого садка, традиційно  групи проводили Дні відкритих дверей для батьків наших вихованців та батьків мікрорайону. Була надана можливість переглянути організацію життєдіяльності дітей, заняття, вернісажі дитячих та колективних з вихователями робіт, оглянути предметно – ігрове середовище групових кімнат. Діти нашого мікрорайону, які не відвідують дошкільний заклад, протягом навчального року перебували під соцпатронатом під час якого педагоги закладу проводили освітню діяльність направлену на освоєння програмових вимог програми «Дитина» за якою працює наш ЗДО.

Створення умов та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес.

Плануваня роботи в дошкільному закладі здійснюся відповідно до Інструктивно – методичного листа Міністерства освіти і науки України. На основі міністерських рекомендацій та відповідно до програмових вимог освітньої програми  “Дитина ” і складається річний план роботи нашого закладу. Саме річним планом регламентувалася організація методичної роботи дошкільного навчального закладу, заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес, згідно з концептуальними засадами Базового компоненту дошкільної освіти (нової редакції). Для забезпечення системного підходу до реалізації завдань дошкільної освіти в ДНЗ функціонує методичний кабінет, який є науково – методичним осередком для педагогів та батьків. Протягом року кабінет поповнився наочно – дидактичними посібниками, науковою, навчально – методичною літературою, дидактичним аудіо та відео матеріалом. Під керівництвом вихователя – методиста Мукан Світлана Володимирівна педагогічний колектив має змогу здійснювати переорієнтацію всього освітнього процесу з навчального на розвивальний. Вихователі користуються сучасними науковими розробками, авторськими методиками, розробками занять, свят та розваг, матеріалами з досвіду роботи кращих педагогів, періодичними педагогічними виданнями: “Дошкільне виховання”, “Палітра педагога”, “Джміль”, «Бібліотечка вихователя дитячого садочка». «Вихователь – методист» та іншими . Педагогам дошкільного закладу надана можливість впроваджувати різні форми підвищення фахового майстерності: самоосвіта, взаємовідвідування методичних заходів, колективні перегляди, використання кращого досвіду вихователів нашого ДНЗ, міста, інших областей, проходження курсів підвищення кваліфікації.

Протягом року проходить впровадження в практику роботи інноваційного підходу на основі сучасних вимог до використання засобів фізичного виховання дошкільників, наступності в роботі практичного психолога, вузьких спеціалістів та вихователів сприяло досягненню високого рівня рухової активності дітей на заняттях з фізкультури та правильного розподілу психофізичного навантаження під час проведення рухливих і спортивних ігор в повсякденному житті.

Наш заклад вже чотирі роки працює Педагоги та діти залюбки використовують в своїй роботі підручник “Вчимося читати” за методикою навчання дітей раннього читання Л. Шелестової.. Також педагоги використовують свої авторські дидактичні ігри, розроблені відповідно до цієї методики.

Матеріально-технічна база ДНЗ.

Для створення оптимальних умов перебування дітей в дошкільному закладі матерільно-технічна база закладу постійно удосконалюється і модернізується.

На утримання нашого закладу управлінням освіти заплановано у кошторис на 2019 рік 3 мільйонів 333тисячу 355 грн. На утримання однієї дитини в нашому закладі за І півріччя 2019 року держава витратила 12 тисяч 974грн.

За підрахунками залучено додаткових джерел фінансування для підготовки закладу до 2019 – 20120 н.р.  – . 300 тисяч147 грн31 коп

З них бютжетних 250 тисяч 730 грн., коштів працівників 10 тисяч грн. 

Інформація про залучені кошти у 2018/2019 н.р.

 

Зміст заходів

Сума витрачених коштів і джерела фінансування 


Всього

бюджетні

батьківські

спонсорські

кошти працівників

Ремонт

Ремонт приміщеннь:

 • кабінет психолога;

 • ігротерапія:

 • примішення нової групи.

7800,00

18603,83

-

6300,00

32703,83

Ремонт водогону та каналізації

84904,32

1637,65

-

1300,00

87841,97

Ремонт  та оновлення електромережі в приміщеннях закладу

-

700,00

-

2400,00

3100,00

Реконструкція котельні

150105,68

-

-

-

150105,68

Придбанно : 

Бойлер  на харчоблок

2300,00

-

-

-

2300,00

Посуд на  групи

-

1066,00

-

-

1066,00

Меблі 

-

1770,00

-

-

1770,00

Іграшки 

-

489,00

-

-

489,00

Медикаменти 

560,00

358,00

-

-

918,00

Канц. товари для дітей

-

6953,17

-

-

6953.17

Миючі засоби 

-

3644,73

-

-

3644,73

М’який інвентар 

5060,00

2300,00

-

-

7 360,00

Зробленно :

 • перезарядку вогнегасників 

-

1554, 93

-

-

1554, 93

 • перевірка димоходів до опалювального сезону

-

340,00

-

-

340,00

Всього :

250 730.00

39 417,31

-

10 000,00

300 147,31

Так в ході підготовки до нового навчального року:

 1. На виконання «Санітарного регламенту» силами та коштами батьків  та бютжету було частково відремонтовано каналізаційну систему, водогін,

 2. Оновлено електромережі в приміщенні закладу, проведена реконструкція котельні ,замінено 1 електробойлер для забезпечення харчоблоку гарячою проточною водою

 3. Частково  оновлено столовий та кухонний посуд і інвентар в групах та харчоблоці.

 4. З метою забезпечення безпеки життєдіяльності дітей під час прогулянок продовжено роботу по благоустрою території дошкільного закладу:

– продовжено обрізування старих дерев;

– проведено роботу по осучасненню дизайну території дошкільного закладу.

5.Зроблено капітальний ремонт у кімнаті для проведення гурткової роботи на другому поверсі:

– стеля і стіни пошпакльовані і пофарбовані;

– замінено лінолеум.

6.Облаштований кабінет для психолога практичного.

Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я вихованців та педагогічних працівників.

Згідно із Законом України «Про охорону праці» у дошкільному закладі здійснюється робота з охорони праці і техніки безпеки, призначені відповідальні з питань охорони праці, затверджені інструкції з безпеки на робочому місці і безпеки організації життєдіяльності дітей та учасників освітньо – виховного процесу. Робота з забезпечення безпеки життєдіяльності дошкільного закладу та учасників освітньо – виховного процесу здійснюється відповідно до  нормативної бази та заходів безпеки праці.

За період роботи ЗДО у 2019 р. нещасних випадків з дітьми під час освітнього процесу  не відбувалося.

Колектив бере участь у розробці та обговоренні комплексних планів щодо покращення умов праці, санітарно – оздоровчих заходів, охорони довкілля і вживає заходів щодо їх виконання.

Адміністрація закладу організовувала нормальні умови для праці та освітньо – виховної діяльності членів трудового колективу.

При складанні річного плану роботи плануються заходи щодо організації роботи з охорони праці, збереження життя, здоровя дітей і працівників, попередження дитячого та дорослого травматизму.

Забезпечено проведення первинного, періодичного та інших видів інструктажів з техніки безпеки. Відповідно до ГОСТ 12.04.79 р. не допускається до роботи люди, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці.

Забезпечене соціальне страхування всіх працівників від нещасних випадків, професійних захворювань. Здійснюються виплати з фонду соціального страхування за період тимчасової непрацездатності працівників. Всі працівники закладу забезпечені спецодягом в достатній кількості.

Організовано проводяться при прийомі на роботу і періодичні ( двічі на рік) медичні огляди працівників.

Профспілковий комітет бере участь у розробці комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів з охорони праці, в роботі комісії з атестації посадових осіб на знання ними нормативних актів з охорони праці. Він також здійснює суспільний контроль за охороною праці в особі своїх вибраних органів і представників.

Робота педагогічного колективу та всіх робітників ДНЗ щодо профілактики дитячого травматизму будується на Базовому компоненті дошкільної освіти який спрямовує роботу педагогів на формування у дошкільників певної життєвої позиції, елементарної життєвої компетентності. Тільки систематична робота з дітьми щодо безпеки життєдіяльності може виробити в дитячій свідомості стереотипи безпеки в життєвому середовищі. Тому робота нашого дошкільного закладу з профілактики дитячого травматизму має такі завдання:

– поліпшення якості освітньої роботи з дітьми щодо питань особистої безпеки та захисту життя;

– удосконалення теоретичних знань та практичних навичок вихователів щодо формування у дошкільників ціннісного ставлення до власного здоровя та життя;

– пропагування здорового способу життя серед дітей та батьків;

– проведено інструктаж з першочергових дій персоналу і посадових осіб ДНЗ у разі загрози виникнення терористичних або деверсійних актів.

Протипожежна безпека у дошкільному навчальному закладі посідає важливе місце в організації всієї роботи з охорони праці. Розроблено плани евакуації дітей на випадок пожежі, маються 10 вогнегасників проведена їх перезарядка  на сумму 1554 гр 93 коп.та придбано 1 вогнегасник на середню групу. Проводяться евакуаційні заходи на випадок виникнення пожеж, тиждень пожежної безпеки згідно з наказом по ДНЗ. У квітні 2019 року був проведений «Тиждень безпеки».

Щороку по завершенню «Тижня безпеки» діти узагальнюють одержані знання у своїх творчих роботах ( малюнки, вірші, творчі оповідання).

Охорона життя, збереження та зміцнення фізичного та психічного здоровя дітей – важливе завдання дошкільного закладу.

У дошкільному закладі здійснюється соціальний захист працівників.

Між адміністрацією і трудовим колективом закладу складений Колективний договір. Цей договір є нормативним актом, на підставі якого здійснюється регулювання соціально – економічних, виробничих і трудових відносин.

Щодо соціально – трудових пільг, гарантій, компенсацій адміністрація та орган профспілкової первинної організації забезпечують належні умови соціального захисту працівників.

Зобов’язання адміністрації, передбачені колективним договором, ретельно виконуються. В 2019 році вчасно виплачуються заробітна плата двічі на місяць, всі педагоги отримують доплату за вислугу років, та престиж , отримали грошову винагороду до Дня працівників освіти , всі працівники отримують матеріальну допомогу на оздоровлення під час відпустки теж в повному обсязі.

Забезпечення фізичного виховання, медичного обслуговування та організації харчування вихованців

На виконання вимог з фізичного виховання дітей дошкільного віку, робота велася в декількох напрямахвідповідно до Законів України «Про дошкільну освіту», «Про фізичну культуру і спорт», Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України

Вирішенню завдань фізичного розвитку дітей в дусі відповідального ставлення до власного здоров′я та профілактики захворюваності, сприяли:

– систематичне і своєчасне проводення медичних оглядів дітей згідно наказу МОЗ України „Про удосконалення амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям в Україні” № 434 від 29.11.2002;

– систематичне медико-педагогічне вивчення організації навчально-виховного процесу: здійснення постійного контролю адміністрації за дотриманням рухового режиму протягом дня та розподілом психофізичного навантаження на заняттях з фізкультури.

Велику увагу протягом навчального року колектив дошкільного закладу приділив формуванню здоров’язберігаючої компетентності дітей.

Ефективність оздоровчих заходів визначалася поєднанням комплексної інтенсивної оздоровчо-профілактичної роботи з корекційно-педагогічними заходами в умовах звичайного режиму життя дошкільників.

Результати роботи розглядались на педраді, виробничій нараді,на педгодинах.

Серед багатьох чинників, що забезпечує необхідний рівень фізичного та психічного розвитку дитини, одним з головних, є раціональний режим. Основним принципом правильної організації режиму дня є його відповідність віковим психофізичним особливостям дошкільника. Вона обумовлюється задоволенням потреб організму у сні, відпочинку, їжі, діяльності, рухах, тому режим дня для дітей різного віку у дошкільному закладі підібраний згідно до віку дитини.

Щомісячно старшою медичною сестрою проводився аналіз стану захворюваності і здоров’я дітей. Педагогами враховувалися ці показники під час проведення занять з фізичної культури, організації рухового режиму продовж дня, загартовуючих заходів, рухливих ігор тощо. У кожній віковій групі, за результатами обстеження дітей спеціалістами та антропометричними вимірюваннями, наявний листок здоров’я вихованців, згідно з яким проводилось маркування меблів, здійснювався індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.

Особлива увага приділялась дітям раннього віку в період адаптації (індивідуальна робота вихователів і практичного психолога з дітьми з важкою адаптацією, впровадження гнучкого режиму, консультативна робота з батьками) по забезпеченню їхньої оптимальної життєдіяльності під час перебування в дитячому садку – чергування освітньо-ігрової діяльності та фіізкультурного дозвілля, широке застосування сенсорних технологій, пальчикової гімнастики тощо. Результатом цієї роботи є динаміка зниження вірусних та гострих простудних захворювань в групах раннього віку .

У дні карантинів та в періоди підвищеної захворюваності в режимі дня збільшувалась загальна тривалість перебування дітей на свіжому повітрі, змінювалася змістовна сторона занять з підвищеним фізичним та інтелектуальним навантаженням.

В дошкільному закладі створювались сприятливі умови для організації доцільного та якісного харчування.

З боку директора та медичних працівників протягом року здійснювався систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних умов організації харчування. Відповідно до графіка проводились планові та оперативні перевірки щодо організації харчування, виходу страв та якістю приготування їжі. Готуючи страви, кухарі суворо дотримуються технології приготування їжі, нормативного об’єму страв. Продукти харчування та продовольча сировина надходили від постачальників із супровідними документами. З боку вихователів здійснювався постійний контроль за культурою харчування вихованців. Режим харчування здійснювався відповідно до режиму кожної вікової групи.

Щотижня я веду прийом громадян з особистих питань та з питань діяльності навчального закладу. Протягом 2018 – 2019  н.р. скарг, пропозицій не надходило.