Пошук інформації на сайті

Меню сайта

Реєстрація на сайті

Пошта

Погода

                                             « Дитина – дзеркало сім’ї.

                                                             Як у краплі води відбивається

                                                             сонце, так і у дітях відбивається

                                                                моральна чистота матері й батька».

                                                                                             О.В. Сухомлинський

                                                               « Вихователь має бути творцем,

                                                                і якщо його праця лише ремесло,

                                                                  то немає в світі важчого ремесла»

                                                                                                                С. Русова

Нетрадиційні форми роботи з батьками вихованців ДНЗ

(з  досвіду роботи ДНЗ №4 «Дельфін»)

    Організація повноцінної взаємодії педагогів і батьків є сьогодні одним із найважливіших завдань, що стоїть перед колективом нашого дошкільного закладу.

    В ДНЗ №4 «Дельфін»   відбувається активний пошук і впровадження таких форм взаємодії з родинами вихованців, які дали б змогу досягти реального співробітництва.

Детальніше...

Перелік інноваційних технологій та методик  

1. Спадщина В.Сухомлинського.

Автор – В.Сухомлинський.

Суть технології. Основоположною у науково-теоретичних працях і практичному досвіді В.Сухомлинського є його філософсько-педагогічна система ідей та поглядів на дитину як на найвищу цінність. Педагогіка В.Сухомлинського - це педагогіка серця, дитиноцентризму й толерантності, яка базується на ідеї наближення навчально-виховного процесу до природи конкретної дитини. Педагог створив таку психолого-педагогічну систему, в якій усе зосереджено навколо дитини-людини, це педагогіка, побудована на утвердженні тієї філософської істини, що освіта, виховання й розвиток людини мають передбачати, передусім, утвердження гармонії розуму й серця. Уроки мислення сприяють розумовому, мовленнєвому, духовному розвитку дошкільнят і вихованню в них ціннісного ставлення до природи. Діти вчаться розуміти й любити її, починають дивитися на неї іншими очима, стають активними її захисниками. Розроблені педагогом основні норми моральної вихованості для дітей ґрунтуються на творчому використанні багатого потенціалу загальнолюдських моральних цінностей і є складовою частиною його цілісної педагогічної системи.

Детальніше...