Пошук інформації на сайті

Меню сайта

Реєстрація на сайті

Пошта

Погода

zdo«СТВОРЕННЯ БЕЗПЕЧНОГО РОЗВИВАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА В ЗДО»

Важливим чинником, що впливає на формування у дітей навичок безпечної поведінки, є сприятливе розвивальне середовище в дитсадку

Розвивальне середовище — сукупність умов (природних, культурних, соціальних), що є найприроднішими для дітей, у яких вони почувають­ся вільно, впевнено, і, головне, — безпечно.

 

 

Принципи організації розвивального середовища

Створюючи ефективне й безпечне розвиваль­не середовище, слід керуватися такими специ­фічними принципами:

   відповідності психологічним закономірностям розвитку дитини на певних вікових етапах;

   дитячої активності та самостійності;

   універсальності та динамічності;

   раціональної організації, комплектування та гнучкого поділу на осередки;

   позитивного емоційного навантаження (ху­дожньо-естетичне оформлення; забезпечення взаємозв'язку з традиціями родин; здоровий психологічний мікроклімат і доброзичливі вза­ємини в колективі педагогів і дітей).

Насичення середовища

Щоб розвивальне середовище сприяло фізич­ному розвитку, збереженню та зміцненню здоров'я маленьких вихованців, збагачувало їхні знання про власний організм та правила безпеки життєдіяль­ності, воно потребує відповідного насичення.

Варто подбати про те, щоб у різних осередках групових приміщень було достатньо матеріалів, які сприяють формуванню в дошкільнят навичок без­печної поведінки.

   Зокрема, в осередку для сюжетно-рольових ігор можна розмістити атрибути для організації таких ігор: "Лікарня", "Служба порятунку", "Пожеж­ники", "Міліціонери", "Водії", макети та предметно- ігрові фони (лікарня з кабінетами медичних спеціа­лістів, макет-карта "Вулиці нашого міста").

Вправляти дітей у дотриманні техніки безпеки можна і в будівельно-конструкторських іграх. Це, в свою чергу, потребує достатньої кількості в окремому осередку різноманітного обладнання: дерев'яних, металевих, пластмасових конструкторів, нетрадиційних і допоміжних матеріалів, модульних та великогабаритних систем, а також атрибутики, що

використовується з метою охорони життя справжніх будівельників, ремонтників — каска, жилет яскравого кольору, запобіжні знаки.

Цікавими й захопливими для малят є настільно- друковані ігри: "Друзі поспішають на допомогу", "Пригоди лікаря Айболитя"; яскраві пазли "Маши­ни — помічники людини"; парні картинки "Предмети особистої гігієни"; ігри, що публікуються в журна­лі "Джміль" і допомагають малюкам закріплювати знання правил безпеки життєдіяльності.

Особливо корисні для ознайомлення з правила­ми безпечної поведінки в довкіллі дидактичні ігри: "Безпечне — небезпечне", "їстівне — неїстівне", "Три сигнали світлофора", "Що зайве?".

В осередку ігор-драматизацій та театралізо­ваної діяльності можуть міститися матеріали (різні види театрів, елементи декорацій, театральна бу­тафорія, атрибути, костюми та їхні елементи) за змістом художніх творів, у яких головні персонажі потрапляють у небезпечні ситуації. Наприклад, "Чер­вона Шапочка", "Троє поросят", "Семеро козенят та Вовк", "Гуси-лебеді", "Золотий ключик" тощо.

У фізкультурно-оздоровчому осередку, як пра­вило, розміщено обладнання для розвитку основних рухів та фізичних якостей (м'ячі, дуги, лави, колоди, куби), рухливих та спортивних ігор (баскетбольне кільце, дартс, кільцекид, бадмінтон, кеглі). Опанову­ючи різноманітні фізичні вправи, діти водночас озна­йомлюються з технікою їх безпечного виконання.

   У природознавчому осередку можуть бути по­стійні та сезонні об'єкти природи, предмети до­гляду за ними відповідно до віку дітей. Зрозуміло, що й рослини, і тварини в жодному разі не повин­ні завдавати шкоди здоров'ю вихованців. Рослини слід розміщувати на спеціально облаштованих сте­лажах, полицях; для тварин потрібні пристосовані до їхніх потреб помешкання. Спостерігаючи щодня за об'єктами природи, діти усвідомлюють взаємо­залежність усього живого, вправляються у безпеч­ному поводженні в природному довкіллі.

У цьому осередку також можуть міститися інфор­маційні та наочні матеріали про природні стихій­ні лиха (буревій, ураган, повінь, пожежу) та їхні руйнівні наслідки, отруйні рослини, небезпечних тварин. Збагатять його і міні-центри пошуково-дослідницької діяльності та екологічних досліджень з різними ємкостями, дитячим мікроскопом, допо­міжними матеріалами, не шкідливими для здоров'я. Через ігрові маніпуляції з цим обладнанням діти мо­жуть ознайомитися з властивостями води, повітря, ґрунту, їх впливом на рослини, тварин, людей.

   Збагаченню уявлень про власний організм сприя­тиме осередок самопізнання, в якому бажано роз­містити дзеркало, зростомір, ваги, предмети особис­тої гігієни, друковані матеріали, що допомагатимуть формувати культурно-гігієнічні навички.

Щоб забезпечити психологічний комфорт для кож­ної дитини, у груповій кімнаті доцільно передбачити місце для осередку відпочинку та усамітнення.

У ньому слід створити умови, які давали б дітям можливість відпочити, заспокоїтися, позбутися негативних емоцій та агресії, поділитися з педагогом своїми переживаннями, разом розв'язати конфлікт­ну ситуацію. Цей осередок доцільно облаштуваті м'якими меблями, дитячими іграшками, бажай: відокремити його ширмою.

Вдалою знахідкою стане осередок з безпеки життєдіяльності. В ньому можуть бути штучні зраз­ки засобів з надання першої медичної допомоги, індивідуального захисту, пожежогасіння; інформації, матеріали про правила поведінки у звичних та екстремальних ситуаціях; тематичні міні-стенди: "Миє­мо руки правильно", "Весела стоматологія", "Як пе­ремогти мікробів" тощо. Такі матеріали сприятимуть вихованню самостійності, дисциплінованості, відповідальності, небайдужості до власного здоров'я.

ОСВІТНЯ РОБОТА З ДІТЬМИ       

Важливе значення у формуванні в дітей навичок безпечної поведінки та свідомого ставлення до свого здоров'я відіграє раціональний добір форм і ме­тодів педагогічної роботи, що відповідають віковим особливостям вихованців. Дошкільники сприймають; навколишній світ і себе в ньому передусім на емоційному рівні, а вже потім засвоюють знання, вправляються у вміннях, збагачуючи власний досвід.

Освітню роботу з формування в дошкільнят навичок щодо безпеки життєдіяльності рекомендується здійснювати в три етапи.

  1. Підготовчий етап. Полягає в отриманні та частковому узагальненні вражень про небезпеку, що може чатувати на дітей у довкіллі. Доречні такі форми й методи роботи, як екскурсія, цільова прогулянка, спостереження, читання художніх творів, розглядання ілюстрацій, перегляд відеофільмів , мультфільмів.
  2. Основний етап. Робота з формування певної системи уявлень та вироблення навичок безпечої поведінки. На цьому етапі доцільно застосовувати різні види ігор з елементами безпеки життєдіяльності, бесіди, складання описових та творчих розповідей дітьми, розучування комплексів загальнорозвивальних вправ, віршів, трудові доручення тощо.
  3. Практичний етап. На цьому етапі діти мають застосовувати набуті знання та вміння на практиці. Доречним буде використання таких форм і методів роботи, як розв'язання проблемних ситуацій, творчих завдань, створення образів за допомогою різних засобів, пошуково-дослідницька діяльність, проведення свят, розваг, змагань, конкурсів.

З метою систематизації та узагальнення уявлень дітей у дитсадку також варто періодично проводити "День безпеки" або "Тиждень безпеки". Зміст заходів може включати всі названі вище форми й методи роботи з дітьми, залежно від матеріально- технічних умов закладу, природних та техногенних особливостей території, на якій він розташований; досвіду вихователів та підготовленості дітей.


НАЛАГОДЖЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ З БАТЬКАМИ

Важливий чинник ефективності роботи — тіс­на взаємодія між батьками та педагогами. Батьки мають уважно ставитися до здоров'я своїх дітей; підтримувати їхнє прагнення до самостійності, за­охочувати ініціативу; допомагати знаходити вихід з різних ситуацій; радіти їхнім найменшим успіхам. Для цього варто залучати батьків до різних заходів.

Форми роботи з батьками

     Практичні семінари-тренінги 'Школа спілкуван­ня з незнайомцями", "Здоров'я у спадок".

     Консультації: "За якими критеріями обирати іграшки", "Як створити безпечний простір вдома",

"Що робити, якщо дитина ображає інших".

    Батьківські клуби за інтересами: "Здорові ма­лята — радість для мами і тата", "Безпечне дов­кілля для наших дітей".

    Спільні заходи: проекти "Зміцнюємо здоров'я дітей", "Посади дерево — врятуй планету"; ви­ставки "Безпека в повсякденні", "Неповторні мит­тєвості життя"; конкурси "Найвеселіший дорожній знак", "Найкорисніша та найсмачніша страва".

Отже, завдяки правильно організованій роботі діти здобувають необхідні їм знання та вміння з безпеки життєдіяльності, що стає першим кроком до усвідомлення цінності не лише власного життя, а й усього живого, що є на Землі.