Меню сайта

Погода

        Поради педагогам щодо планування дослідів із дітьми:

pedagogamМотивація – один із ключових моментів успішності дослідницької діяльності.

 • Дослідницька діяльність будується за концентричним принципом: до одного і того ж об'єкту повертаються багато разів, додаючи до відомих знань і умінь –  нові.
 • Важливою вимогою під час проведення експериментування є безпека об'єкта для дітей.
 • Випадкові експерименти підготовки не вимагають: підготовкою слугує постійна самоосвіта за розділами біології, географії, краєзнавства тощо.
 • Вихователь має бути психологічно готовим до систематичного розглядання у природі нового і цікавого.
 • Підготовка до проведення запланованих спостережень і експериментів починається з визначення вихователем дидактичних задач.
 • Експериментування від випадку до випадку набагато небезпечніше, ніж систематичне проведення дослідів.
 • Експериментування будується від принципу «Від простого – до складного».
 • Педагог має у кожний конкретний момент усвідомлювати рівень сформованості у дітей необхідних навиків і не перевищувати їх реальних можливостей при виконанні експериментальних дій.
 • Усі незнайомі складні процедури засвоюються у такій послідовності:

-          дію показує педагог;

-          дію повторює або показує хто-небудь із дітей (при чому той, хто може помилитися);

-          інколи помилку свідомо робить вихователь, це надає можливість сконцентрувати увагу на вірогідність помилки;

-          дії здійснюють усі разом у повільному темпі (педагог має можливість проконтролювати роботу кожної дитини);

-          дію повторює дитина, яка не припуститься помилки;

-          дія стає знайомою, і діти здійснюють її у звичайному темпі.

 • Педагог має гарно знати індивідуальні особливості дітей, уміти прогнозувати їх поведінку у тій чи іншій ситуації.
 • Один із факторів, що провокують дисциплінарні порушення, є гіперопіка зі сторони дорослого і вимоги тиші і порядку.
 • Для успішного керівництва експериментальною діяльністю від педагога вимагається уміння бачити весь колектив і розподіляти увагу між окремими дітьми.