Пошук інформації на сайті

Меню сайта

Календар

Серпень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Реєстрація на сайті

Пошта

Погода

Управління освіти Первомайської міської ради

Дошкільний навчальний заклад ясла-садок №4 «Дельфін»

                                                                                                                                                                                                      Затверджено наказом

                                                                             Директора ДНЗ № 4 «Дельфін»

______________О.А. Гаврилюк

                                                                        від __________201 р. №__

                                                                                                                                                                                                  

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ №

для асистента   вихователя                                                                                        

                                                                          

1.Загальні положення

1.1. Інструкція розроблена на основі   Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29 січня 1998 року № 9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 квітня 1998 року за № 226/2666 із змінами відповідно до наказу Міністерства соціальної політики України від 30.03.2017 № 526 «Про внесення змін до Положення про розробку інструкцій з охорони праці» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.06.2017 за       № 779/30647,«Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005р. №15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 року за № 231/10511 (із змінами), Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 26 грудня 2017 року № 1669 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 січня 2018 р. за № 100/31552, Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладах, установах, організаціях, підприємствах, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2017 р. за № 1512/31380.   

 1. 2.Асистентом вихователя дошкільного навчального закладу може працювати особа, яка має спеці­альну педагогічну освіту, досягла 18-річного віку і за станом здоров'я може виконувати професійні обов'язки.
 2. 3.Перед призначенням на роботу і періодично (згідно Переліку проходження медоглядів для працівників дошкільних установ) вихователь пови­нен проходити медичний огляд.

1.4. З асистентом вихователя проводяться інструктажі з охорони праці: вступний (при вступі на роботу), первинний (на робочому місці), повторний (один раз на шість місяців). Роботодавець повинен застрахувати вихователя від нещасних випадків та професійних захворювань. В разі нанесення шкоди здоров’ю він (вихователь) має право на відшкодування заподіяної йому шкоди.

 1. 5.У разі виконання робіт, які не передбачені трудовою угодою або на які не оформлюються розпорядження чи інші документи, вихователь повинен пройти цільовий інструктаж по виду роботи.
 2. 6.Асистент вихователя має право відмовитись від дорученої роботи, якщо створилась ситуація, небезпечна для його здоров’я, або для людей, які його оточують, і навколишнього середовища.
 3. 7.Асистент вихователя повинен знати правила пожежної безпеки і вміти користуватися первинними засобами пожежогасіння (вогнегасниками).
 4. 8.Асистент вихователя повинен вміти надавати першу (долікарську) допомогу. У разі захворюван­ня дитини чи нещасного випадку повинен негайно викликати медичного працівника та сповістити про те що сталося батьків і керівника закладу.
 5. 9.Не рідше одного разу в півріччя асистент вихователя повинен брати участь у практичних тренуваннях з евакуації людей із приміщення на випадок пожежі.
 6. 10.Асистент вихователя проходить навчання з охорони праці (безпеки життєді­яльності) з наступною перевіркою знань один раз в три рокита щорічно перевірку знань.
 7. 11.На робочому місці недозволяється палити, вживати спиртні напої, наркотики.
 8. 12. При виявленні несправності обладнання, устаткування, пристроїв та в разі нещасного випадку, який трапився в дошкільному навчальному закладі, асистент вихователя зобов'язаний повідомити керівника закладу.
 9. 13.Асистент вихователя відповідає за життя та здоров'я вихованців групи, в якій він працює, забезпечує їх навчання, виховання та розвиток.

1.14. Знання і виконання вимог цієї інструкції є посадовим обов'язком асистента вихователя, а їх не­виконання — порушенням трудової дисципліни, що тягне за собою відповідальність, встановлену чинним законодавством.

2.        Вимоги безпеки перед початком роботи

 1. 1.Асистент вихователя перед початком роботи зобов'язаний оглянути спальну, ігрову кімнати, ігровий майданчик з метою виявлення та усунення небезпечних для дітей факторів.
 2. 2.Перед проведенням екскурсій або прогулянок асистент вихователя повинен заздалегідь приготувати питну воду в закритій посудині та аптечку першої допомоги.

 1. 3.Вимоги безпеки під час виконання роботи

 1. 1.Асистент вихователя зобов'язаний:
 2. 1.1.Постійно стежити за станом обладнання, меблів, іграшок, вживати заходів щодо усунення виявлених несправнос­тей.
 3. 1.2.Бути уважним до дітей - не залишати їх без нагляду.
 4. 1.3.Не залучати дітей для одержання їжі з кухні і роздачі гарячих страв під час чергування в групі.
 5. 1.4.Під час прийому їжі стежити, щоб діти правильно користувалися столовими приборами, попереджувати їх про можливі опіки гарячою їжею.
 6. 1.5.Для пиття дітям давати тільки кип'ячену воду і в індивідуальних чашках, зберігати воду в чистій закритій посудині.
 7. 1.6.Під час використання технічних засобів навчання дотримуватися інструкцій з їх експлу­атації та правил електробезпеки: вмикати їх у мережу лише сухими руками, стежити за відповідністю показників напруги в електромережі, користуватися справними електроприладами, розетками, вимикачами.
 8. 1.7.Тримати ножиці, голки, сірники, миючі засоби, ліки та інші небезпечні для здоров'я дітей предмети в недоступному для дітей місці (зачиненій шафі); ножиці для занять повинні бути з тупими кінцями.
 9. 1.8.Під час проведення занять стежити за правильною поставою вихованців; вони повинні тримати рівно корпус, сидіти глибоко на стільці, ступні ніг мають спиратися на підлогу, відстань від очей до поверхні столу складати     30-40 см.
 10. 1.9.Під час прогулянки забезпечити умови для проведення ігор, вправ на колоді, драбинках тощо з обов'язковою підтримкою дітей, систематично стежити за міцністю кріплення фізкультурного обладнання та за правильною обробкою дерев'яних конструкцій та при­ладів.
 11. 1.10.Під час прогулянки весь час тримати всіх дітей у полі свого зору, збираючись поверта­тись назад, перевірити їх присутність, йти позаду, щоб бачити всіх дітей, у першій парі ставити найбільш організованих дітей.
 12. 1.11.У разі виходу на прогулянку з дітьми за межі дошкільного закладу дотримуватися правил дорожнього руху, переходячи вулицю, зупинити дітей біля пішохідного переходу, стати з червоним прапорцем на проїжджій частині дороги, що буде сигналом для припинення руху транспорту. Після повної зупинки транспорту, перейти вулицю з дітьми (останнім переходить вулицю помічник вихователя).
 13. 1.12.Не допускати прогулянок-екскурсій з дітьми поблизу доріг з інтенсивним рухом тран­спорту, залізничних колій.
 14. 1.13.Під час проведення занять на свіжому повітрі та прогулянок стежити, щоб діти не вжи­вали ягоди, рослини та гриби.
 15. 1.14.Під час перебування на території дошкільного закладу стежити, щоб діти не виходили за її межі. Хвіртка повинна завжди бути замкненою, вихідні двері закладу зачинені на засув на висоті, недоступній для дитини.
 16. 1.15.У літній час стежити, щоб діти мали легкі головні убори для уникнення перегрівів. Сонячні ванни проводити лише за призначенням і під наглядом медичного працівника.
 17. 1.16.Терміново ізолювати дитину, яка захворіла у дошкільному закладі.

 1. 4.Вимоги безпеки після закінчення роботи

 1. 1.Після закінчення роботи асистент вихователя зобов'язаний перевірити стан                               приміщення, вимкнути всі технічні засоби навчання з електромережі, передати зміну іншому педагогічному працівникові, при цьому проінформувати його про стан здоров'я дітей і стан обладнання в групі. Педагогічний працівник, який приймає зміну повинен перевірити кількість вихованців у групі по журналу об­ліку.
 2. 2. Дотримуватись заходів безпеки знаходячись за межами дошкільного     закладу.    

 1. 5.Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

       У разі виникнення будь-якої аварійної ситуації асистент вихователя повинен:

 1. 1.Негайно повідомити про це керівника дошкільного навчального закладу або представ­ника адміністрації.
 2. 2.Терміново відключити у групі все електрообладнання, яке знаходиться у робочому режимі.
 3. 3.Евакуювати дітей із приміщення у випадку пожежі відповідно до плану евакуації. У разі потреби звернутися по допомогу до інших працівників.
 4. 4.Повідомити керівництво у разі травмування дітей або працівників закладу.

5.5. Надавати потерпілим першу (долікарську) допомогу, залишатися з ними до приходу ме­дичного працівника.

Інструкцію розробив:

Відповідальний за охорону

праці в ДНЗ                                                                  

                                                     -------------------           ----------------

                                                     (особистий підпис)     (прізвище, ініціали)    

Погоджено :                                                                    

Начальник відділу ОП               -----------------               ---------------------

управління освіти                        (особистий підпис)     (прізвище, ініціали)

Інструкцію отримав:    

                                                             --------------------             -----------------------

                                                      (особистий підпис)         (прізвище, ініціали)